brezplačne vsebine


webinarji


V letu 2017 smo do sedaj izvedli že 17 brezplačnih webinarjev (spletnih seminarjev) s katerimi želimo v najkrajšem času strokovno javnost seznaniti z aktualno problematiko. Brezplačne webinarje redno izvajamo za zaprte skupine. V kolikor se vabljeni ne morejo udeležiti srečanja v živo, jim je na voljo dostop do posnetka.

Če bi si tudi vi želeli biti del zgodbe, izpolnite spodnji obrazec in z veseljem vam pošljemo povabilo ob naslednjem razpisu.

Letošnji že izvedeni webinarji:

 • Nakup opreme z državno podporo in pridobitev lastnega poslovnega deleža
 • Finančna naložba v pridruženo podjetje - izplačilo dobička
 • Odloženi davki
 • Rezervacije
 • Dileme ob poročanju 2016
 • Finančne naložbe - davki
 • Časovne razmejitve
 • Razkritja v letnih poročilih - mikro in majhna podjetja
 • Vlaganja v osnovna sredstva - davčni in računovodski vidik
 • Stroški dela - zaposleni in nezaposleni
 • Koliko dobičkov skrivajo računovodski izkazi
 • Kdo odgovarja za letno poročilo?
 • Bilanca stanja - kaj nam pove 
 • Izkaz denarnih tokov
 • MSRP 16 - Najemi
 • Vpliv dogodkov na RI
 • Medletno poročanje
//slo//