nakup posnetka

Zaključni račun in DDPO 2017


✔︎ Webinar: Davčni obračun od postavke do postavke

✔︎ Webinar: Pravila računovodenja izračun odloženih davkov

65 EUR + DDV