produkt-description.png

Spletni seminar
NAJEMI
MSRP 16 in spremembe SRS
Petek, 14.12.2018 | 9:00 - 12:15
Predava: Silva Koritnik Rakela

Cena: 190 159 EUR+ DDV


 

Nov standard MSRP 16 - Najemi
računovodski in davčni vidik


Obstoječe rešitve

  • Kdaj govorimo o najemih
  • Opredelitev izrazov
  • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16

Računovodenje pri najemodajalcih

  • Poslovni najem
  • Finančni najem
  • Razkritja


15-minutni odmorRačunovodenje pri najemnikih

  • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
  • Kasnejše merjenje
  • Razkritja

Prodaja in povratni najem


Prehod na MSRP 16

Prehod na MSRP 16 - kratek izsek

 
silva.png
 

Silva Koritnik Rakela, DipIFR

Bivša pooblaščena revizorka z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Trenutno vso svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih
e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.

 

Na koga bodo spremembe standarda najbolj vplivale?

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno.

Za njih bo obstajal en sam model, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se je »preselila« v bilanco stanja – razen kratkotrajnih in najemov manjših vrednosti.

Spremembe standarda, bodo prav gotovo zahtevale tudi spremembe na področju davčne zakonodaje. Spregovorili bomo o vedno aktualnih vprašanjih z vidika trenutne ureditve (olajšave za investiranje, prekinitev najema, prodaja in povratni najem, kasnejša vlaganja,…) in nakazali možne rešitve v prihodnosti.


Vstopite v svet znanja,
ki vam bo vedno dostopno.

Vsi prijavljeni prejete tudi dostop do posnetka webinarja.


 

MSRP 16 - Najemi

davčni in računovodski vidik

✔︎ Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami

✔︎ Predstavitev novosti na zgledih

✔︎ Odgovori na konkretna davčna in računovodska vprašanja

✔︎ Predavateljica z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP

✔︎ Posnetek webinarja

Čas trajanja: 3h 15min

159 EUR + DDV

 
 
//slo//