Nov standard MSRP 16 - Najemi 
davčni in računovodski vidik

Že izveden, na voljo je nakup posnetka.

 

MSRP 16 – Najemi je bil sprejet v EU 31.10.2017. Čeprav je njegova uporaba obvezna od 1.1.2019, pa dopušča tudi zgodnejšo uporabo. Torej ni ovir, da ga slovenska podjetja ne bi uporabljala že v letu 2018, skupaj z MSRP 9 – Finančni instrumenti in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci. Vsi standardi zahtevajo pretežno uporabo za nazaj, vendar pa vsebujejo določbe za poenostavitev ob prehodu.

Pričakujemo pa tudi spremembe zbirke SRS, saj le-ta ne sme biti v nasprotju z zbirko MSRP. 

V kolikor bodo sprejete spremembe SRS odstopale od rešitev v zbirki MSRP, bomo za udeležence tega webinarja brezplačno razpisali še en termin, v katerem bomo po objavi sprememb SRS predstavili razlike.


 

Nov standard MSRP 16 - Najemi
računovodski in davčni vidik


Obstoječe rešitve

 • Kdaj govorimo o najemih
 • Opredelitev izrazov
 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16

Računovodenje pri najemodajalcih

 • Poslovni najem
 • Finančni najem
 • Razkritja


15-minutni odmorRačunovodenje pri najemnikih

 • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
 • Kasnejše merjenje
 • Razkritja

Prodaja in povratni najem


Prehod na MSRP 16

Prehod na MSRP 16 - kratek izsek

 
silva.png
 

Silva Koritnik Rakela, DipIFR

Bivša pooblaščena revizorka z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Trenutno vso svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih
e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.

 

Na koga bodo spremembe standarda najbolj vplivale?

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno.

Za njih bo obstajal en sam model, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se je »preselila« v bilanco stanja – razen kratkotrajnih in najemov manjših vrednosti.

Spremembe standarda, bodo prav gotovo zahtevale tudi spremembe na področju davčne zakonodaje. Spregovorili bomo o vedno aktualnih vprašanjih z vidika trenutne ureditve (olajšave za investiranje, prekinitev najema, prodaja in povratni najem, kasnejša vlaganja,…) in nakazali možne rešitve v prihodnosti.


Vstopite v svet znanja,
ki vam bo vedno dostopno.

Vsi prijavljeni prejete tudi neomejen dostop do posnetka webinarja.


 

MSRP 16 - Najemi

davčni in računovodski vidik

✔︎ Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami

✔︎ Predstavitev novosti na zgledih

✔︎ Odgovori na konkretna davčna in računovodska vprašanja

✔︎ Predavateljica z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP

✔︎ Posnetek webinarja

Čas trajanja: 120 min

79 EUR

 

Navedena cena ne vključuje DDV.


Vsebine, ki bi vas utegnile zanimati:

 
 
 BLOG :Prehod na nov standard o najemih bo spremenil bilance stanja

BLOG:Prehod na nov standard o najemih bo spremenil bilance stanja

 
 BLOG : Prodati in vzeti v povratni najem – ni vseeno kdaj

BLOG: Prodati in vzeti v povratni najem – ni vseeno kdaj

 
 BLOG: Finančni ali poslovni najem? To za najemnike...

BLOG: Finančni ali poslovni najem? To za najemnike...

 
 
 
ILU_BN_e-paketi.png
 
 
 
//slo//