ddpo-description.png

Posnetek spletnega seminarja
Zaključni račun in DDPO 2017

Predavateljica: Silva Koritnik Rakela
Predavateljica: Barbara Guzina


Cena: 65 EUR+ DDV


V dveh 90-minutnih webinarjih, strokovnjakinji pokrivata tematiko obračuna davka od dohodkov pravnih oseb iz davčnega in računovodskega področja. Poskrbeli sta za enostavno razlago teorije, prikazano na zgledih obračuna davka iz vsakdanje prakse.

Silva Koritnik Rakela

Silva Koritnik Rakela, DipIFR

Bivša pooblaščena revizorka z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Trenutno vso svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih
e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.

Barbara Guzina

mag. Barbara Guzina

Partnerica in davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje, d.o.o., z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami na področju davčnega svetovanja. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.


Seminar trajne vrednosti za vse, ki v praksi sestavljate davčni obračun

Reprezentanca - izsek

1. webinar

Davčni obračun od postavke do postavke

predava: mag. Barbara Guzina


Postavke davčnega obrazca na splošno

 • Predstavitev obrazca DDPO
 • Pregled posameznih postavk prihodkov in odhodkov
 • Povečanja in zmanjšanja davčne osnove
 • Davčne olajšave
 • Izračun davčne obveznosti obdobja in akontacije

Posebnosti pri poslovanju s povezanimi osebami

 • Poslovanje s povezanimi osebami z davčnega vidika
 • Davčni odtegljaj in odbitek tujega davka
 • Uporaba mednarodnih pogodb in EU Direktiv za znižanje davčnega bremena
 

Stalne in začasne razlike - izsek

2. webinar

Pravila računovodenja, izračun odl. davkov

predava: Silva Koritnik Rakela DipIFR


Pravila računovodenja – izbrane teme

 • Popravki napak iz prejšnjih obdobij v računovodskih izkazih in davčnih obračunih
 • SRS (2016) in problemi v praksi (dobro ime, osnovna sredstva, finančne naložbe, rezervacije,…)
 • Razlike med SRS in MSRP v letu 2017
 • Spremembe MSRP v letu 2018 in 2019. Čemu nov 15.b člen v ZDDPO-2

Odloženi davki

 • Teorija odloženih davkov - posamezni členi iz SRS in MSRP
 • Zgled izračuna v samostojnih izkazih
 • Konsolidirani izkazi in odloženi davki


Dopolnjena in strnjena vsebina, ki jo sta predavateljici pripravili na podlagi številnih izvedenih klasičnih seminarjev.


 

posnetek seminarja

Zaključni račun in DDPO 2017


✔︎ Webinar: Davčni obračun od postavke do postavke

✔︎ Webinar: Pravila računovodenja izračun odloženih davkov

65 EUR + DDV

 

Izpolnite lahko tudi naročilnico.


Vstopite v svet znanja,
ki vam bo vedno dostopno.


Na voljo tudi

e-Gradivo

Dovolj Dobro Poznam Obračun


✔︎ Interaktivni IDO obrazec

✔︎ 10+ Zgledov obračuna davka

✔︎ Povezava s členi zakonodaje

✔︎ Učni test

2 webinarja

Posnetki webinarjev

Tedenska e-srečanja

Spletna klepetalnica

Zasebna komunikacija

120 EUR + DDV

 

e-Asistent

Zaključni račun in DDPO 2017


✔︎ Interaktivni IDO obrazec

✔︎ 10+ Zgledov obračuna davka

✔︎ Povezava s členi zakonodaje

✔︎ Učni test

✔︎ 2 webinarja

✔︎ Posnetki webinarjev

✔︎ Tedenska e-srečanja

✔︎ Spletna klepetalnica

✔︎ Zasebna komunikacija

220 EUR + DDV