e-Gradiva za samostojno učenje

 

e-ASISTENT: NAJEMI
MSRP 16 IN SRS

280 EUR + DDV

RAČUNOVODENJE ZA NERAČUNOVODJE

280 EUR + DDV

e-ASISTENT: ZAKLJUČNI RAČUN IN DDPO

220 EUR + DDV