produkt-description.png

Posnetek spletnega seminarja
Kriptovalute in kriptožetoni
računovodski in davčni vidik

Predavateljica: Silva Koritnik Rakela

Cena: 79 EUR+ DDV


Slovenija bo med prvimi državami, ki bo uredila računovodenje kriptovalut s pojasnilom 1 k SRS 11 - Časovne razmejitve. Pojasnilo ima sicer naslov Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe, vendar pa ureja tako vrednotenje kriptosredstev pri imetnikih, kot tudi 'obveznosti' pri izdajateljih.

Tudi v okviru zbirke MSRP se odvija razprava kako urediti to področje. Davčna obravnava prihodkov in odhodkov povezanih s kriptosredstvi in z njimi povezanih obveznosti, je odvisna od računovodskih rešitev. 


 

Predavateljica

silva.png

Silva Koritnik Rakela

V svoji dolgoletni praksi pooblaščene revizorke je sodelovala pri reviziji podjetij s sedežem v Sloveniji, ki so del mednarodnih skupin podjetij. Je strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Trenutno vso svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.

 

 

Program

Kriptovalute in kriptožetoni
računovodski in davčni vidik


Silva Koritnik Rakela

12:00 - 13:30

Računovodski vidik kriptovalut in kriptožetonov

  • Značilnosti kriptovalut osnova za opredelitev gospodarskih kategorij
  • Računovodskih standardi v okviru zbirke MSRP
  • Pojasnilo 1 k SRS 10 – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe
  • Določanje poštene vrednosti in slabitve – vpliv na davčno osnovo

Uporaba standardov v praksi

  • Zgledi knjiženj poslovnih dogodkov pri izdajatelju ICO
  • Zgledi knjiženj poslovnih dogodkov pri imetniku kriptovalut

Poglejte si izsek iz izvedenega spletnega seminarja v marcu 2018. Za uporabnike zbirke SRS bo rešitev bistveno drugačna.

 

Po izvedbi webinarja vam bo na
voljo tudi posnetek.


 

kriptoWeb


✔︎ Webinar v živo

Čas trajanja: 1h 30 min

79 EUR + DDV