brezplačni miniWebinar:
Posojila med povezanimi osebami

31.5.2018 | 9:00 - 09:30

Največkrat na povezane osebe pomislimo v povezavi z različnimi zakoni: ZDDPO-2, ZDoh-2, ZDDV-1, ZGD-1,… In prav zadnji zakon napotuje pri opredelitvi povezanih strank za računovodske namene na zbirko mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Posojila med podjetji v skupini so povsem nekaj običajnega. Le redko se o njih pogovarjamo z računovodskega vidika. Ali obstajajo brezobrestna posojila za računovodske namene?

Pogledali si bomo:

  • Opredelitev povezanih oseb za računovodske namene v MRS 24 - Povezane stranke
  • Določanje poštene vrednosti posojila - kdaj je potrebno diskontirati
  • Zgledi knjiženj ob odobritvi brezobrestnega posojila odvisnemu podjetju
 

 
ILU_BN_WEBINAR.png

Nov standard MSRP 16 - Najemi 
davčni in računovodski vidik

cena: 79 EUR

Cena ne vsebuje DDV.

 

Povratna informacija kriptoWEB: Kriptovalute in kriptožetoni – računovodski in davčni vidik

 
 

 
ILU_BN_WEBINAR.png

Nakup posnetka kriptoWEBa
Kriptovalute in kriptožetoni:
računovodski in davčni vidik

cena: 59 EUR

Cena ne vsebuje DDV.

 

 

miniWebinar: Zaključni račun in DDPO 2017 – vprašanja in odgovori

8.3.2018 | 9:00 - 09:30

Tokrat bo webinar za naročnike e-paketov SRS, MSRP in kombinacija malce drugačen.

Ker je rok oddaje davka od dohodkov pravnih oseb in z vsakim dnem bližje, se že pojavljajo vprašanja in izzivi. Zato bosta naročnikom e-paketov na voljo kar dve strokovnjakinji, ki bosta odgovarjali na vaša vprašanja. Z vami bosta avtorica e-paketov SRS, MSRP in kombinacija, Silva Koritnik Raklea, DipIFR, ki bo pokrila računovodski vidik, davčnega pa mag. Barbara Guzina.
 

 

 

miniWebinar: Zaključni račun in DDPO 2017 – vprašanja in odgovori

15.2.2018 | 9:00 - 09:30

Tokrat bo webinar za naročnike e-paketov SRS, MSRP in kombinacija malce drugačen.

Ker je rok oddaje davka od dohodkov pravnih oseb in z vsakim dnem bližje, se že pojavljajo vprašanja in izzivi. Zato bosta naročnikom e-paketov na voljo kar dve strokovnjakinji, ki bosta odgovarjali na vaša vprašanja. Z vami bosta avtorica e-paketov SRS, MSRP in kombinacija, Silva Koritnik Raklea, DipIFR, ki bo pokrila računovodski vidik, davčnega pa mag. Barbara Guzina.

NA VOLJO JE LE 50 SEDEŽEV.

 

 

miniWebinar: Rezervacije za odpravnine ob odhodu v pokoj – računovodski in davčni vidik 

6.2.2018 | 9:00 - 09:30

NA VOLJO JE LE 50 SEDEŽEV.

 

 

e-gradivo: Dovolj Dobro Poznam Obračun

Želim testno geslo