MiniWebinar: Odloženi davki in efektivna davčna stopnja

16.1.2018 | 9:00 - 09:30

Odloženi davki so računovodska kategorija, katere višina je odvisna od davčne zakonodaje in bistveno vplivajo na davčno obveznost obdobja. Upoštevati jih je treba pri izračunu efektivne davčne stopnje.

Pogledali si bomo:

  • kaj so odloženi davki,
  • izračun efektivne davčne stopnje po računovodskih pravilih,
  • 'efektivno davčno stopnjo'  v očeh medijev,
  • izračun efektivne davčne stopnje v davčnem obrazcu.

 

 

IHC