brezplačni miniWebinar:
Posojila med povezanimi osebami

31.5.2018 | 9:00 - 09:30

Največkrat na povezane osebe pomislimo v povezavi z različnimi zakoni: ZDDPO-2, ZDoh-2, ZDDV-1, ZGD-1,… In prav zadnji zakon napotuje pri opredelitvi povezanih strank za računovodske namene na zbirko mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Posojila med podjetji v skupini so povsem nekaj običajnega. Le redko se o njih pogovarjamo z računovodskega vidika. Ali obstajajo brezobrestna posojila za računovodske namene?

Pogledali si bomo:

  • Opredelitev povezanih oseb za računovodske namene v MRS 24 - Povezane stranke
  • Določanje poštene vrednosti posojila - kdaj je potrebno diskontirati
  • Zgledi knjiženj ob odobritvi brezobrestnega posojila odvisnemu podjetju
 

IHC