Back to All Events

Prehod na MSRP – osnove

 • Inštitut za računovodstvo Tržaška cesta 515 1351 Brezovica pri Ljubljani Slovenia (map)
ILU_BN_SEMINARJI.png

CENA: 189 EUR + DDV

Poznavanje zbirke mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) je za računovodske strokovnjake nujno. V strnjeni obliki vam bomo predstavili ustroj zbirke v primerjavi s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ter na zgledih knjiženj opozorili na razlike.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), in ki želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati razlike med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvom ter analitikom in davčnim svetovalcem. Še posebej pa vabimo informatike  ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

Kaj boste pridobili?

Računovodenje kriptovalut in kriptožetonov ni urejeno niti v Slovenskih rčaunovodskih standardih (SRS) niti v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP). Na seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti jih uvrščamo ter katere prihodke in odhodke, povezane s kriptovalutami in kriptožetoni,  je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Program

1. Nacionalna zakonodaja in MSRP:

 • Postopek sprejemanja MSRP

 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP

 • Davek od dohodkov pravnih oseb

2. Predstavitev zbirke in razlik med SRS in MSRP:

 • Sistematika zbirke:

 • Predstavitev MSRP 16 – Najemi

 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev

 • Dobro ime

 • Finančne naložbe s poudarkom na podjetjih v skupini

 • Kapital in obveznosti

 • Rezervacije

 • Prihodki

3. Prehod na MSRP:

 • Ureditev prehoda na MSRP – poseben standard

 • Zgled prehoda

 • Računovodsko poročilo in obvezna razkritja v primerjavi s SRS

 • Posebnosti medletnih poročil

Pomembne informacije

Organizator izobraževanja je Inštitut za računovodstvo:

Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja kratkega seminarja - Inštitut za računovodstvo.

Earlier Event: October 2
Preizkušeni poznavalec DDPO