Back to All Events

Izkaz denarnih tokov

CENA: 190 EUR + DDV

in kar 50% popust za naročnike e-paketa SRS 2016*

Poznavanje izkaza denarnih tokov, ki ga mora sestaviti vse več podjetij, je bistveno za razumevanje poslovanja podjetja. Izkaz denarnih tokov se lahko sestavi na dva načina. Prevladujoča oblika poročanja pri slovenskih družbah izhaja iz poslovnega izida s prilagoditvami. 

Pri tem naletimo v praksi na številne nejasnosti glede transakcij, ki ne predstavljajo odtokov oziroma pritokov – npr. prevrednotovalni odhodki in prihodki, povečanje kapitala s stvarnimi vložki, pridobitev sredstva na podlagi pogodbe o finančnem najemu.

Na delavnici bomo podali teoretične podlage za sestavitev tega izkaza, ki jih je potrebno poznati. Na zgledu, ki vam ga bomo v elektronski obliki posredovali že pred delavnico, bomo tudi sestavili izkaz denarnih tokov. Enkrat kot učni pripomoček (EXCEL tabelo) in drugič v obliki iz računovodskih standardov.

Zagotavljamo vam, da boste znali sestaviti izkaz denarnih tokov za svoje podjetje in da boste znali 'prebirati' izkaze denarnih tokov drugih podjetij. In pa ker je zelo pomembno – tudi po končani delavnici boste lahko predavateljico kaj vprašali.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA

Na delavnico vabimo vse, ki morajo sestaviti izkaz denarnih tokov ali pa želijo razumeti ta izkaz: računovodje, davčne svetovalce, pravnike, analitike v finančnih institucijah, člane nadzornih svetov.

Ker gre za delavnico, je tudi število udeležencev omejeno na največ 15 oseb. Tako se vam lahko osebno posvetimo in imamo čas odgovoriti na vsa vaša zastavljena vprašanja.

KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Možnost komunikacije s predavateljico tudi po srečanju v klasični učilnici,
 • zgled sestavitve izkaza denarnih tokov v enostavnem učnem pripomočku (EXCEL), ki ga boste dobili v trajno last,
 • delo v skupini in komentiranje sestavljenega izkaza denarnih tokov,
 • delovni zvezki za domačo nalogo – samo z vajo se naučimo (rešitev seveda priložimo).

PROGRAM

9.00 – 10.30
TEORETIČNE PODLAGE

 • kaj sploh je izkaz denarnih tokov
 • pravila sestavljanja
 • predstavitev dveh različnih oblik izkaza denarnih tokov
 • razlike med SRS in MSRP
 • preverjanje razumevanja teoretičnih podlag

Sestavljanje izkaza denarnih tokov, le z nekaj postavkami (EXCEL)

10.30 – 11.00
ODMOR
– čas za okrepčilo in klepet s soudeleženci

11.00 – 12.30
ANALIZA IZKAZA DENARNIH TOKOV NA PRIMERU SLOVENSKIH PODJETIJ

 • izkaz denarnih tokov po neposredni metodi
 • izkaz denarnih tokov po posredni metodi

VAJA IZDELAVE IZKAZA DENARNIH TOKOV

12.30 –
in še tri mesece KOMUNIKACIJA V E-UČILNICI

KDO BO Z VAMI

Delavnico bo vodila Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv v Izobraževalni hiši Cilj.
Poklicno pot je začela na področju informatike, kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila v vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995, ko je pridobila naziv pooblaščene revizorke, in do avgusta 2010 je sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije. 
Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

 

*naročniki e-paketa SRS 2016 lahko izkoristijo 50% popust na kar 2 enodnevna seminarja Izobraževalne hiše Cilj, po lastni izbiri.