brezplačne vsebine


webinarji


Izvajamo brezplačne webinarje (spletne seminarje) za zaprte in odprte skupine, s katerimi želimo v najkrajšem času strokovno javnost seznaniti z aktualno problematiko. V kolikor se vabljeni ne morejo udeležiti srečanja v živo, jim je na voljo dostop do posnetka.

Če želite biti obveščeni o naslednjem brezplačnem webinarju, izpolnite spodnji obrazec in z veseljem vam pošljemo povabilo.

Že izvedeni webinarji:

 1. Nakup opreme z državno podporo in pridobitev lastnega poslovnega deleža
 2. Finančna naložba v pridruženo podjetje - izplačilo dobička
 3. Odloženi davki
 4. Rezervacije
 5. Dileme ob poročanju 2016
 6. Finančne naložbe - davki
 7. Časovne razmejitve
 8. Razkritja v letnih poročilih - mikro in majhna podjetja
 9. Vlaganja v osnovna sredstva - davčni in računovodski vidik
 10. Stroški dela - zaposleni in nezaposleni
 11. Koliko dobičkov skrivajo računovodski izkazi
 12. Kdo odgovarja za letno poročilo?
 13. Bilanca stanja - kaj nam pove 
 14. Izkaz denarnih tokov
 15. *MSRP 16 - Najemi
 16. Vpliv dogodkov na RI
 17. *Medletno poročanje
 18. Prehod na MSRP v resnici ni težaven
 19. Katere člene ZDDPO-2 bi spremenili?
 20. Prehod na MSRP 16

Webinarji, označeni z zvezdico (*) so izvedeni samo za naročnike e-paketov SRS, MSRP in kombinacija. Naročnikom so v e-paketih SRS, MSRP in kombinacija posnetki vseh izvedenih webinarjev dosegljivi ves čas.

//slo//