Najboljši pomočnik pri računovodenju

SRS_zgledi.jpg
 
 • več kot 400 zgledov knjiženj poslovnih dogodkov,
 • natančnega prikaza podatkov za knjiženje,
 • izračunov, ki prikazujejo, kako pridobiti potrebne podatke za knjiženje,
 • ponazoritve knjiženj v obliki temeljnice in t-kontov,
 • relevantne zakonodaje – tako pravne podlage, kot tudi zbirk SRS in MSRP,
 • komentarjev avtorice,
 • standarde, razporejene po časovni osi,
 • pregled vseh sprememb in vplivov na standarde, ki so se zgodili s spreminjanjem zakonodaje,
 • brezplačnih webinarjev, ki jih avtorica pripravlja zgolj za naročnike,
 • knjižnice posnetkov vseh preteklih webinarjev,
 • možnosti zapisovanja komentarjev in opomb za osebno rabo ali delo v skupini.

E-paketa SRS in MSRP v EU sta idealna pomočnika vsem uporabnikom zbirk SRS in MSRP. Nastala sta iz lastne potrebe, ko je avtorica, Silva Koritnik Rakela, seštela število ur, ki jih porabi, da iz enega poslovnega dogodka pridobi vse potrebne informacije za knjiženje.

Ugotovila je, da se je število ur iskanja, usklajevanja in pridobivanja informacij bistveno preveč zamudno. Da na trgu ni produkta, ki bi združeval zgled knjiženja, pri katerem bi bila navedena vsa relevantna zakonodaja (kateri standard določa knjiženje poslovnega dogodka in kaj o tem poslovnem dogodku določajo zakoni) ter komentarjev stroke, ki opozarjajo na posebnosti, priporočila in opozorila glede na specifičnost dogodka.

Odločila se je, da je potrebno izdelek narediti in ga predstaviti širši množici. Ker pa je bila največja želja, da je vse zbrano na enem mestu, je k sodelovanju povabila družbo Tax-Fin-Lex, ki na svojem portalu ponuja vso zakonodajo, ki jo računovodski strokovnjak potrebuje. Sodelovanje traja dve leti in zadovoljnim uporabnikom omogoča dostop do:

 
SRS_pravna_podlaga.jpg

Se sprašujete, kako e-paket deluje?

Oglejte si predstavitveni video


6 koristi za uporabnike

zgledi.png

NAJPOGOSTEJŠI
ZGLEDI KNJIŽENJ

ponazoritev knjiženj najpogostejših ter tudi zahtevnejših poslovnih dogodkov

avtorica.png

KOMENTARJI AVTORICE

z opozorili na
posebnost ali različnost uporabe v praksi

zakonodaja.png

POVEZAVA NA PRAVNE PODLAGE

vsak zgled knjiženj je povezan s pravnimi podlagami in pripadajočimi standardi

komentarji.png

VAŠI OSEBNI KOMENTARJI

ki si jih lahko zapišete ob posameznem zgledu ali členu SRS in jih lahko delite z ostalimi

rastoci.png

RASTOČI
PAKET

paket se bo dopolnjeval na podlagi predlogov uporabnikov

pripomocki.png

WEBINARJI
 

webinarji z avtorico v živo in dostop do arhiva že izvedenih webinarjevpaket3.jpg

Za vse uporabnike zbirk Slovenskih računovodskih standardov in tiste, ki boste to postali.
 

paket2.jpg

Za vse uporabnike Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in tiste, ki boste to postali.

paket1.jpg

Za vse uporabnike obeh zbirk, tiste, ki  boste to še postali in tiste, ki se soočate s prehodom.
 

//slo//