Kriptovalute in kriptožetoni
računovodski in davčni vidik

Niti Slovenski računovodski standardi (SRS) niti Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) nimajo izrecno urejenega računovodenja kriptovalut. Na spletnem seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti jih uvrščamo ter katere prihodke in odhodke, povezane s kriptovalutami in kriptožetoni, je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Teorijo bomo dopolnjevali z zgledi knjiženj, ki so povezani z zakonodajo in računovodskimi standardi, in se lotili tudi (trenutne) davčne obravnave transakcij s kriptovalutami.

Vsekakor pa bo dovolj časa za vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite že ob prijavi, na samem seminarju in tudi po njem.


 

Posnetek webinarja

Kriptovalute in kriptožetoni
računovodski in davčni vidik


Računovodski in davčni vidik kriptovalut in kriptožetonov

  • Opredelitev gospodarskih kategorij
  • Opredelitev relevantnih računovodskih standardov
  • Določanje poštene vrednosti - davčna obravnava

Zgledi knjiženj

  • Kriptovalute - neopredmeteno sredstvo ali zaloge
  • Kriptožetoni - obveznosti ali (odloženi) prihodki

Primer razkritij v (tujih) letnih poročilih


Čas za vprašanja

silva.png

Silva Koritnik Rakela, DipIFR

Bivša pooblaščena revizorka z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Trenutno vso svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih
e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.

 

Vstopite v svet znanja,
ki vam bo vedno dostopno.


 

kriptoWeb


✔︎ Posnetek webinarja

Čas trajanja: 90 min

59 EUR

 

Navedena cena ne vključuje DDV.


Izobraževalne vsebine, ki bi vas utegnile zanimati:

 
 
  BLOG : Kriptovalute kje in po kakšni vrednosti v bilanci stanja

BLOG: Kriptovalute kje in po kakšni vrednosti v bilanci stanja

 
  POSNETEK SEMINARJA : Zaključni račun in DDPO 2017

POSNETEK SEMINARJA: Zaključni račun in DDPO 2017

 
 e-ASISTENT: Zaključni račun in DDPO 2017  

e-ASISTENT: Zaključni račun in DDPO 2017
 

 
 
 
ILU_BN_e-paketi.png
 
 
 
//slo//