Webinar: Razlike med MSRP in SRS na področju prihodkov in najemov
Nov
22
1:00 PM13:00

Webinar: Razlike med MSRP in SRS na področju prihodkov in najemov

ILU_BN_WEBINAR.png

Samo za naročnike e-Paketa SRS/MSRP

Zbirka SRS se bo v letu 2019 spremenila na dveh pomembnih področjih - prihodkih iz pogodb s kupci in na področju najemov (lizingov). Čeprav zbirka SRS sledi spremembam zbirke MSRP, pa to ne drži popolnoma. Razlikam bo namenjen webinar, ki ga samo za naročnike e-paketov SRS, MSRP v EU in kombinacija razpisujemo v četrtek 22.11.2018 ob 13.00. Trajal bo 60 minut. Tako bo tudi nekaj časa za odgovore na vprašanja povezana s to temo.

POGLEDALI SI BOMO

 • Predstavitev dveh pripomočkov za uporabnike zbirke SRS:

  • SRS 15 (2019) - Prihodki je nov standard, zato ni nikjer časovnice. Pa vendar SRS (2019) temelji na SRS 15 (2016), kar se lepo vidi v dokumentu, ki smo ga vključili v pripomočke in v katerem lahko vidite primerjalni prikaz obeh standardov.

  • Najemi (lizing) so v zbirki SRS urejeni v več standardih. Zbrali smo vse člene v obstoječi rešitvi in jih primerjali s spremembami v letu 2019. Tudi ta dokument je vključen v pripomočke.

 • Predstavitev razlik na zgledih knjiženj

 • Vprašanja in odgovori

PRIJAVA

View Event →
miniWebinar: Primerjava SRS 15 (2016/2019) - Prihodki
Nov
6
1:00 PM13:00

miniWebinar: Primerjava SRS 15 (2016/2019) - Prihodki

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

V Uradnem listu RS je bil 24. avgusta 2018 objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki. Vzrok za objavo novega standarda je uskladitev z zbirko MSRP, in sicer s standardom MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci.

SRS 15 (2019) še vedno obravnava vse prihodke: iz poslovanja, iz financiranja in druge prihodke.Kakor prej že nekateri drugi standardi tudi SRS 15 (2019) prinaša poenostavitev za organizacije, ki po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, veljajo za mikro in majhne družbe. Tako jim ne bo potrebno ločevati sestavin pogodbe. To pomeni, da poenostavljena rešitev velja za družbe, ne pa morda tudi za druge uporabnike, ki jih urejajo drugi zakoni (na primer društva).

POGLEDALI SI BOMO

 • primerjavo členov SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019) – Prihodki

 • nove pojme, ki jih uvaja standard

PRIJAVA

View Event →
miniWebinar: Kaj je najem in izračun obveznosti iz najema
Oct
25
1:00 PM13:00

miniWebinar: Kaj je najem in izračun obveznosti iz najema

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

Računovodenje najemov v okviru zbirke MSRP je doživelo temeljito prenovo (pri zbirki SRS čakamo na potrditev Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo). Vsaj za najemnike lahko rečemo, da nikoli ne bo več tako, kot je bilo. Večina najemov bo pripoznana v bilanci stanja – kar pomeni, da bodo podjetja na aktivni strani izkazovala pravico do uporabe sredstva in na pasivni strani obveznosti iz najemov.

POGLEDALI SI BOMO

 • definicijo najema po MSRP 16 oziroma SRS 1

 • kaj upoštevamo pri izračunu sedanje obveznosti iz najema

 • prikaz zgleda izračuna sedanje obveznosti iz najema

PRIJAVA

View Event →
TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Slovenj Gradec
Sep
6
8:30 AM08:30

TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Slovenj Gradec

ILU_BN_ZAJTRK.png

CENA: BREZPLAČNO

Kaj je TFL poslovni zajtrk?

 • BREZPLAČNO strokovno izobraževanje po aktualnih tematikah z davčnega računovodsko-finančnega in pravnega področja
 • OKUSEN in ZDRAV zajtrk s praktičnimi nagradami
 • POSLOVNO MREŽENJE in sklepanje novih poslovnih
  priložnosti
 • Različne LOKACIJE po celotni Sloveniji

VSEBINA

Predstavili bomo vsebine s področja računovodenja in davkov, ki jih je treba poznati, da lahko razumete bilance. Ta znanja morajo osvojiti vsi, ki podpisujejo letna poročila kot tudi drugi strokovnjaki v podjetju. Seveda pa ni dovolj oditi le enkrat na seminar, ki obljublja 'Hitro branje bilanc'. Kaj je treba znati in kako se tega naučiti bo predstavila Silva Koritnik Rakela, ki je izvedla že 30 + delavnic z omenjeno vsebino.

PROGRAM

8.30 – 8.45
kava in registracija

8.45 – 9.30
predavanje: Znate brati bilance?

9.30 – 9.45
TFL se predstavi

9.45 – 10.00
druženje in pogostitev

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja poslovnih zajtrkov, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
Nova ureditev najemov: MSRP 16 (Najemi) in predlog sprememb SRS
Aug
29
9:00 AM09:00

Nova ureditev najemov: MSRP 16 (Najemi) in predlog sprememb SRS

ILU_BN_MSRP_16.png

CENA: 190 EUR + DDV

Standard MSRP 16 – Najemi je bil sprejet v EU 31. 10. 2017 in dopušča zgodnejšo uporabo. Torej ga slovenska podjetja, ki uporabljajo zbirko MSRP, lahko uporabijo prvič že v letu 2018. Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 11.6.2018 na svoji spletni strani že objavil predlog sprememb SRS. Iz dokumenta, v katerem so označeni členi, ki se spreminjajo, je razvidno, da bodo rešitve iz MSRP 16 vključene tudi v zbirko SRS. Po predlogu že s 1.1.2019.

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih bo obstajal en sam model, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se bo »preselila« v bilanco stanja – razen kratkotrajnih najemov in najemov manjših vrednosti.

Spremembe standarda, bodo prav gotovo zahtevale tudi spremembe na področju davčne zakonodaje. Spregovorili bomo o vedno aktualnih vprašanjih z vidika trenutne ureditve (olajšave za investiranje, prekinitev najema, prodaja in povratni najem, kasnejša vlaganja, …) in nakazali možne rešitve v prihodnosti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Po objavi spremembe zbirke SRS bomo gradivo dopolnili z videoposnetkom, v katerem bomo opozorili v katerih členih posameznih standardov je prišlo do sprememb. Torej je seminar namenjen tako uporabnikom zbirke SRS kot MSRP.

Vabimo predvsem pripravljavce računovodskih izkazov, ki bodo v praksi morali poskrbeti za nabor vseh potrebnih podatkov za prehod na novo ureditev. Seveda pa je seminar namenjen tudi vsem analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov. Še posebej vabimo zaposlene v lizing hišah, saj morajo poznati potrebe po podatkih, ki jih bodo njihove stranke potrebovale ob prehodu na nov standard ter informatike, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo – tako pri najemnikih kot najemodajalcih.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami
 • Predstavitev novosti na številnih zgledih
 • Odgovori na konkretna vprašanja – analize konkretnih pogodb
 • Ob objavi sprememb SRS dopolnitev gradiva z videoposnetkom
 • Predavateljica z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • Kdaj govorimo o najemih
 • Opredelitev izrazov
 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16
 • Računovodenje pri najemodajalcih 
  • Poslovni najem
  • Finančni najem
  • Trgovci in proizvajalci kot najemodajalci

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • Računovodenje pri najemnikih
  • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
  • Kasnejše merjenje
 • Sprememba najema
 • Prodaja in povratni najem
 • Prekinitev najemov

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • Prehod na MSRP 16
  • Nabor podatkov
  • Izbira računovodske usmeritve
  • Razkritja ob prehodu
 • Redna razkritja v letnih poročilih
 • Razprava o vprašanjih udeležencev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

View Event →
Aug
28
9:00 AM09:00

Vse prihajajoče novosti SRS in MSRP v EU (brezplačno za naročnike e-paketa)

ILU_BN_SEMINARJI.png

Samo za naročnike e-paketov SRS 2016 / MSRP v EU

Z naročniki naših e-paketov komuniciramo največkrat prek spleta. Bodisi na webinarjih v živo ali pa z uporabo elektronske pošte, ko odgovarjamo na vprašanja. Z nekaterimi ozmed vas smo se srečali na naših plačljivih seminarjih. Tokrat vas vabimo na brezplačen seminar v klasično učilnico, namenjen izključno naročnikom na e-paket SRS 2016 ali / in MSRP v EU.

Vsebina, ki smo jo pripravili za vas (glejte program) bo namenjena spremembam v okviru zbirke SRS in MSRP. Srečanje pa bo tudi priložnost za izmenjavo mnenj in predlogov za izboljšanje naših storitev.

Struktura naših naročnikov zagotavlja strokovno razpravo in družbo kompetentnih udeležencev. Prijavite se čim prej, da poiščemo primerno veliko dvorano. To pomeni, še pred odhodom na dopust. Še vedno se lahko odjavite v kolikor vam ne bo uspelo. Prijava je brez stroškov zavarovanja za primer odpovedi. Tega smo v teh dneh, ko se prijavljamo na turističnih agencijah, vajeni.

Komu je seminar namenjen?

Naročnikom e-paketov SRS 2016 in /ali MSRP v EU.

Program

9.00 – 10.30

 • Predstavitev portala in njegovih funkcionalnosti
 • Spremembe MSRP 2018 (na izbranih zgledih)
  • Prihodki
  • Finančni instrumenti
 • Pogosta vprašanja

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • Spremembe v 2019 (na izbranih zgledih) v povezavi z ZDDPO
  • Pričakovane spremembe SRS
   • Pojasnilo o kriptovalutah
   • Nov SRS 15 - Prihodki
   • Spremembe SRS v povezavi z najemi
  • Spremembe MSRP 16

S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja seminarja Tax-Fin-Lex.

View Event →
Nova ureditev najemov: MSRP 16 (Najemi) in predlog sprememb SRS
Jul
10
9:00 AM09:00

Nova ureditev najemov: MSRP 16 (Najemi) in predlog sprememb SRS

ILU_BN_MSRP_16.png

CENA: 190 EUR + DDV

Standard MSRP 16 – Najemi je bil sprejet v EU 31. 10. 2017 in dopušča zgodnejšo uporabo. Torej ga slovenska podjetja, ki uporabljajo zbirko MSRP, lahko uporabijo prvič že v letu 2018. Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 11.6.2018 na svoji spletni strani že objavil predlog sprememb SRS. Iz dokumenta, v katerem so označeni členi, ki se spreminjajo, je razvidno, da bodo rešitve iz MSRP 16 vključene tudi v zbirko SRS. Po predlogu že s 1.1.2019.

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih bo obstajal en sam model, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se bo »preselila« v bilanco stanja – razen kratkotrajnih najemov in najemov manjših vrednosti.

Spremembe standarda, bodo prav gotovo zahtevale tudi spremembe na področju davčne zakonodaje. Spregovorili bomo o vedno aktualnih vprašanjih z vidika trenutne ureditve (olajšave za investiranje, prekinitev najema, prodaja in povratni najem, kasnejša vlaganja, …) in nakazali možne rešitve v prihodnosti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Po objavi spremembe zbirke SRS bomo gradivo dopolnili z videoposnetkom, v katerem bomo opozorili v katerih členih posameznih standardov je prišlo do sprememb. Torej je seminar namenjen tako uporabnikom zbirke SRS kot MSRP.

Vabimo predvsem pripravljavce računovodskih izkazov, ki bodo v praksi morali poskrbeti za nabor vseh potrebnih podatkov za prehod na novo ureditev. Seveda pa je seminar namenjen tudi vsem analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov. Še posebej vabimo zaposlene v lizing hišah, saj morajo poznati potrebe po podatkih, ki jih bodo njihove stranke potrebovale ob prehodu na nov standard ter informatike, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo – tako pri najemnikih kot najemodajalcih.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami
 • Predstavitev novosti na številnih zgledih
 • Odgovori na konkretna vprašanja – analize konkretnih pogodb
 • Ob objavi sprememb SRS dopolnitev gradiva z videoposnetkom
 • Predavateljica z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • Kdaj govorimo o najemih
 • Opredelitev izrazov
 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16
 • Računovodenje pri najemodajalcih 
  • Poslovni najem
  • Finančni najem
  • Trgovci in proizvajalci kot najemodajalci

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • Računovodenje pri najemnikih
  • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
  • Kasnejše merjenje
 • Sprememba najema
 • Prodaja in povratni najem
 • Prekinitev najemov

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • Prehod na MSRP 16
  • Nabor podatkov
  • Izbira računovodske usmeritve
  • Razkritja ob prehodu
 • Redna razkritja v letnih poročilih
 • Razprava o vprašanjih udeležencev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

View Event →
May
18
9:00 AM09:00

Prehod na MSRP – osnove

ILU_BN_SEMINARJI.png

CENA: 189 EUR + DDV

Poznavanje zbirke mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) je za računovodske strokovnjake nujno. V strnjeni obliki vam bomo predstavili ustroj zbirke v primerjavi s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ter na zgledih knjiženj opozorili na razlike.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), in ki želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati razlike med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvom ter analitikom in davčnim svetovalcem. Še posebej pa vabimo informatike  ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

Kaj boste pridobili?

Računovodenje kriptovalut in kriptožetonov ni urejeno niti v Slovenskih rčaunovodskih standardih (SRS) niti v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP). Na seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti jih uvrščamo ter katere prihodke in odhodke, povezane s kriptovalutami in kriptožetoni,  je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Program

1. Nacionalna zakonodaja in MSRP:

 • Postopek sprejemanja MSRP
 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP
 • Davek od dohodkov pravnih oseb

2. Predstavitev zbirke in razlik med SRS in MSRP:

 • Sistematika zbirke:
 • Predstavitev MSRP 16 – Najemi
 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev
 • Dobro ime
 • Finančne naložbe s poudarkom na podjetjih v skupini
 • Kapital in obveznosti
 • Rezervacije
 • Prihodki

3. Prehod na MSRP:

 • Ureditev prehoda na MSRP – poseben standard
 • Zgled prehoda
 • Računovodsko poročilo in obvezna razkritja v primerjavi s SRS
 • Posebnosti medletnih poročil

Pomembne informacije

Organizator izobraževanja je Inštitut za računovodstvo:

Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja kratkega seminarja - Inštitut za računovodstvo.

View Event →
TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Slovenj Gradec
May
17
8:30 AM08:30

TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Slovenj Gradec

ILU_BN_ZAJTRK.png

CENA: BREZPLAČNO

Kaj je TFL poslovni zajtrk?

 • BREZPLAČNO strokovno izobraževanje po aktualnih tematikah z davčnega računovodsko-finančnega in pravnega področja
 • OKUSEN in ZDRAV zajtrk s praktičnimi nagradami
 • POSLOVNO MREŽENJE in sklepanje novih poslovnih
  priložnosti
 • Različne LOKACIJE po celotni Sloveniji

VSEBINA

Predstavili bomo vsebine s področja računovodenja in davkov, ki jih je treba poznati, da lahko razumete bilance. Ta znanja morajo osvojiti vsi, ki podpisujejo letna poročila kot tudi drugi strokovnjaki v podjetju. Seveda pa ni dovolj oditi le enkrat na seminar, ki obljublja 'Hitro branje bilanc'. Kaj je treba znati in kako se tega naučiti bo predstavila Silva Koritnik Rakela, ki je izvedla že 30 + delavnic z omenjeno vsebino.

PROGRAM

8.30 – 8.45
kava in registracija

8.45 – 9.30
predavanje: Znate brati bilance?

9.30 – 9.45
TFL se predstavi

9.45 – 10.00
druženje in pogostitev

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja poslovnih zajtrkov, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
Apr
23
1:00 PM13:00

WEBINAR: Nov standard MSRP 16 (Najemi) - davčni in računovodski vidik

CENA: 79 EUR + DDV

MSRP 16 – Najemi je bil sprejet v EU 31.10.2017. Čeprav je njegova uporaba obvezna od 1.1.2019, pa dopušča tudi zgodnejšo uporabo. Torej ni ovir, da ga slovenska podjetja ne bi uporabljala že v letu 2018.

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno.

Pričakujemo pa tudi spremembe zbirke SRS, saj le-ta ne sme biti v nasprotju z zbirko MSRP. 

V kolikor bodo sprejete spremembe SRS odstopale od rešitev v zbirki MSRP, bomo za udeležence tega webinarja brezplačno razpisali še en termin, v katerem bomo po objavi sprememb SRS predstavili razlike.

Vsekakor pa bo dovolj časa za vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite že ob prijavi, na samem seminarju in tudi po njem.

 

Nov standard MSRP 16 - Najemi
računovodski in davčni vidik


Obstoječe rešitve

 • Kdaj govorimo o najemih
 • Opredelitev izrazov
 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16

Računovodenje pri najemodajalcih

 • Poslovni najem
 • Finančni najem
 • Razkritja


15-minutni odmorRačunovodenje pri najemnikih

 • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
 • Kasnejše merjenje
 • Razkritja

Prodaja in povratni najem


Prehod na MSRP 16

 
View Event →
Apr
16
2:00 PM14:00

Računovodski vidiki kriptovalut (kratek seminar)

ILU_BN_SEMINARJI.png

CENA: 79 EUR + DDV

Poleg teoretičnega uvoda iz računovodskih standardov, bomo pokrili računovodski ciklus z vidika različnih namenov uporabe kriptovalut, kot tudi izdajanje kriptožetonov (ICO). Teorijo bomo dopolnjevali na zgledih knjiženj s povezavami na zakonodajo in računovodske standarde.

Komu je seminar namenjen?

 • Računovodjem
 • Davčnim svetovalcem
 • Pravnim svetovalcem
 • Vlagateljem v kriptovalute
 • Izdajateljem kriptožetonov

Kaj boste pridobili?

Računovodenje kriptovalut in kriptožetonov ni urejeno niti v Slovenskih rčaunovodskih standardih (SRS) niti v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP). Na seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti jih uvrščamo ter katere prihodke in odhodke, povezane s kriptovalutami in kriptožetoni,  je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Program

Računovodski in davčni vidik kriptovalut in kriptožetonov:

 • Opredelitev gospodarskih kategorij – sredstvo, kapital, obveznosti
 • Opredelitev relevantnih računovodskih standardov
 • Določanje poštene vrednosti - davčna obravnava

Zgledi knjiženj:

 • Kriptovalute kot neopredmeteno sredstvo
 • Kriptovalute kot zaloge
 • Kriptožetoni kot odloženi prihodki

Primer razkritij v (tujih) letnih poročilih

Pomembne informacije

Organizator izobraževanja je Inštitut za računovodstvo:

Kratek seminar traja tri šolske ure, od 14.00 do 16.30. Vmes je en odmor s pogostitvijo, ki traja 15 minut.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja kratkega seminarja - Inštitut za računovodstvo.

View Event →
TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Koper
Apr
12
8:30 AM08:30

TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Koper

ILU_BN_ZAJTRK.png

CENA: BREZPLAČNO

Kaj je TFL poslovni zajtrk?

 • BREZPLAČNO strokovno izobraževanje po aktualnih tematikah z davčnega računovodsko-finančnega in pravnega področja
 • OKUSEN in ZDRAV zajtrk s praktičnimi nagradami
 • POSLOVNO MREŽENJE in sklepanje novih poslovnih
  priložnosti
 • Različne LOKACIJE po celotni Sloveniji

VSEBINA

Predstavili bomo vsebine s področja računovodenja in davkov, ki jih je treba poznati, da lahko razumete bilance. Ta znanja morajo osvojiti vsi, ki podpisujejo letna poročila kot tudi drugi strokovnjaki v podjetju. Seveda pa ni dovolj oditi le enkrat na seminar, ki obljublja 'Hitro branje bilanc'. Kaj je treba znati in kako se tega naučiti bo predstavila Silva Koritnik Rakela, ki je izvedla že 30 + delavnic z omenjeno vsebino.

PROGRAM

8.30 – 8.45
kava in registracija

8.45 – 9.30
predavanje: Znate brati bilance?

9.30 – 9.45
TFL se predstavi

9.45 – 10.00
druženje in pogostitev

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja poslovnih zajtrkov, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
TFL Poslovni zajtrk: Znate brati binance? - Ljubljana
Mar
29
8:30 AM08:30

TFL Poslovni zajtrk: Znate brati binance? - Ljubljana

ILU_BN_ZAJTRK.png

CENA: BREZPLAČNO

Kaj je TFL poslovni zajtrk?

 • BREZPLAČNO strokovno izobraževanje po aktualnih tematikah z davčnega računovodsko-finančnega in pravnega področja
 • OKUSEN in ZDRAV zajtrk s praktičnimi nagradami
 • POSLOVNO MREŽENJE in sklepanje novih poslovnih
  priložnosti
 • Različne LOKACIJE po celotni Sloveniji

VSEBINA

Predstavili bomo vsebine s področja računovodenja in davkov, ki jih je treba poznati, da lahko razumete bilance. Ta znanja morajo osvojiti vsi, ki podpisujejo letna poročila kot tudi drugi strokovnjaki v podjetju. Seveda pa ni dovolj oditi le enkrat na seminar, ki obljublja 'Hitro branje bilanc'. Kaj je treba znati in kako se tega naučiti bo predstavila Silva Koritnik Rakela, ki je izvedla že 30 + delavnic z omenjeno vsebino.

PROGRAM

8.30 – 8.45
kava in registracija

8.45 – 9.30
predavanje: Znate brati bilance?

9.30 – 9.45
TFL se predstavi

9.45 – 10.00
druženje in pogostitev

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja poslovnih zajtrkov, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
//slo//