miniWebinar: Kaj je najem in izračun obveznosti iz najema
Oct
25
1:00 PM13:00

miniWebinar: Kaj je najem in izračun obveznosti iz najema

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

Računovodenje najemov v okviru zbirke MSRP je doživelo temeljito prenovo (pri zbirki SRS čakamo na potrditev Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo). Vsaj za najemnike lahko rečemo, da nikoli ne bo več tako, kot je bilo. Večina najemov bo pripoznana v bilanci stanja – kar pomeni, da bodo podjetja na aktivni strani izkazovala pravico do uporabe sredstva in na pasivni strani obveznosti iz najemov.

POGLEDALI SI BOMO

 • definicijo najema po MSRP 16 oziroma SRS 1

 • kaj upoštevamo pri izračunu sedanje obveznosti iz najema

 • prikaz zgleda izračuna sedanje obveznosti iz najema

PRIJAVA

View Event →
miniWebinar: Primerjava SRS 15 (2016/2019)
Nov
6
1:00 PM13:00

miniWebinar: Primerjava SRS 15 (2016/2019)

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

V Uradnem listu RS je bil 24. avgusta 2018 objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki. Vzrok za objavo novega standarda je uskladitev z zbirko MSRP, in sicer s standardom MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci.

SRS 15 (2019) še vedno obravnava vse prihodke: iz poslovanja, iz financiranja in druge prihodke.Kakor prej že nekateri drugi standardi tudi SRS 15 (2019) prinaša poenostavitev za organizacije, ki po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, veljajo za mikro in majhne družbe. Tako jim ne bo potrebno ločevati sestavin pogodbe. To pomeni, da poenostavljena rešitev velja za družbe, ne pa morda tudi za druge uporabnike, ki jih urejajo drugi zakoni (na primer društva).

POGLEDALI SI BOMO

 • primerjava SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019) – Prihodki

 • nove besede, ki jih uvaja standard

 • zgled, ki prikazuje razlike med SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019)

PRIJAVA

View Event →

TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Slovenj Gradec
Sep
6
8:30 AM08:30

TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Slovenj Gradec

ILU_BN_ZAJTRK.png

CENA: BREZPLAČNO

Kaj je TFL poslovni zajtrk?

 • BREZPLAČNO strokovno izobraževanje po aktualnih tematikah z davčnega računovodsko-finančnega in pravnega področja
 • OKUSEN in ZDRAV zajtrk s praktičnimi nagradami
 • POSLOVNO MREŽENJE in sklepanje novih poslovnih
  priložnosti
 • Različne LOKACIJE po celotni Sloveniji

VSEBINA

Predstavili bomo vsebine s področja računovodenja in davkov, ki jih je treba poznati, da lahko razumete bilance. Ta znanja morajo osvojiti vsi, ki podpisujejo letna poročila kot tudi drugi strokovnjaki v podjetju. Seveda pa ni dovolj oditi le enkrat na seminar, ki obljublja 'Hitro branje bilanc'. Kaj je treba znati in kako se tega naučiti bo predstavila Silva Koritnik Rakela, ki je izvedla že 30 + delavnic z omenjeno vsebino.

PROGRAM

8.30 – 8.45
kava in registracija

8.45 – 9.30
predavanje: Znate brati bilance?

9.30 – 9.45
TFL se predstavi

9.45 – 10.00
druženje in pogostitev

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja poslovnih zajtrkov, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
Nova ureditev najemov: MSRP 16 (Najemi) in predlog sprememb SRS
Aug
29
9:00 AM09:00

Nova ureditev najemov: MSRP 16 (Najemi) in predlog sprememb SRS

ILU_BN_MSRP_16.png

CENA: 190 EUR + DDV

Standard MSRP 16 – Najemi je bil sprejet v EU 31. 10. 2017 in dopušča zgodnejšo uporabo. Torej ga slovenska podjetja, ki uporabljajo zbirko MSRP, lahko uporabijo prvič že v letu 2018. Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 11.6.2018 na svoji spletni strani že objavil predlog sprememb SRS. Iz dokumenta, v katerem so označeni členi, ki se spreminjajo, je razvidno, da bodo rešitve iz MSRP 16 vključene tudi v zbirko SRS. Po predlogu že s 1.1.2019.

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih bo obstajal en sam model, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se bo »preselila« v bilanco stanja – razen kratkotrajnih najemov in najemov manjših vrednosti.

Spremembe standarda, bodo prav gotovo zahtevale tudi spremembe na področju davčne zakonodaje. Spregovorili bomo o vedno aktualnih vprašanjih z vidika trenutne ureditve (olajšave za investiranje, prekinitev najema, prodaja in povratni najem, kasnejša vlaganja, …) in nakazali možne rešitve v prihodnosti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Po objavi spremembe zbirke SRS bomo gradivo dopolnili z videoposnetkom, v katerem bomo opozorili v katerih členih posameznih standardov je prišlo do sprememb. Torej je seminar namenjen tako uporabnikom zbirke SRS kot MSRP.

Vabimo predvsem pripravljavce računovodskih izkazov, ki bodo v praksi morali poskrbeti za nabor vseh potrebnih podatkov za prehod na novo ureditev. Seveda pa je seminar namenjen tudi vsem analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov. Še posebej vabimo zaposlene v lizing hišah, saj morajo poznati potrebe po podatkih, ki jih bodo njihove stranke potrebovale ob prehodu na nov standard ter informatike, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo – tako pri najemnikih kot najemodajalcih.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami
 • Predstavitev novosti na številnih zgledih
 • Odgovori na konkretna vprašanja – analize konkretnih pogodb
 • Ob objavi sprememb SRS dopolnitev gradiva z videoposnetkom
 • Predavateljica z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • Kdaj govorimo o najemih
 • Opredelitev izrazov
 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16
 • Računovodenje pri najemodajalcih 
  • Poslovni najem
  • Finančni najem
  • Trgovci in proizvajalci kot najemodajalci

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • Računovodenje pri najemnikih
  • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
  • Kasnejše merjenje
 • Sprememba najema
 • Prodaja in povratni najem
 • Prekinitev najemov

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • Prehod na MSRP 16
  • Nabor podatkov
  • Izbira računovodske usmeritve
  • Razkritja ob prehodu
 • Redna razkritja v letnih poročilih
 • Razprava o vprašanjih udeležencev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

View Event →
Aug
28
9:00 AM09:00

Vse prihajajoče novosti SRS in MSRP v EU (brezplačno za naročnike e-paketa)

ILU_BN_SEMINARJI.png

Samo za naročnike e-paketov SRS 2016 / MSRP v EU

Z naročniki naših e-paketov komuniciramo največkrat prek spleta. Bodisi na webinarjih v živo ali pa z uporabo elektronske pošte, ko odgovarjamo na vprašanja. Z nekaterimi ozmed vas smo se srečali na naših plačljivih seminarjih. Tokrat vas vabimo na brezplačen seminar v klasično učilnico, namenjen izključno naročnikom na e-paket SRS 2016 ali / in MSRP v EU.

Vsebina, ki smo jo pripravili za vas (glejte program) bo namenjena spremembam v okviru zbirke SRS in MSRP. Srečanje pa bo tudi priložnost za izmenjavo mnenj in predlogov za izboljšanje naših storitev.

Struktura naših naročnikov zagotavlja strokovno razpravo in družbo kompetentnih udeležencev. Prijavite se čim prej, da poiščemo primerno veliko dvorano. To pomeni, še pred odhodom na dopust. Še vedno se lahko odjavite v kolikor vam ne bo uspelo. Prijava je brez stroškov zavarovanja za primer odpovedi. Tega smo v teh dneh, ko se prijavljamo na turističnih agencijah, vajeni.

Komu je seminar namenjen?

Naročnikom e-paketov SRS 2016 in /ali MSRP v EU.

Program

9.00 – 10.30

 • Predstavitev portala in njegovih funkcionalnosti
 • Spremembe MSRP 2018 (na izbranih zgledih)
  • Prihodki
  • Finančni instrumenti
 • Pogosta vprašanja

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • Spremembe v 2019 (na izbranih zgledih) v povezavi z ZDDPO
  • Pričakovane spremembe SRS
   • Pojasnilo o kriptovalutah
   • Nov SRS 15 - Prihodki
   • Spremembe SRS v povezavi z najemi
  • Spremembe MSRP 16

S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja seminarja Tax-Fin-Lex.

View Event →
Nova ureditev najemov: MSRP 16 (Najemi) in predlog sprememb SRS
Jul
10
9:00 AM09:00

Nova ureditev najemov: MSRP 16 (Najemi) in predlog sprememb SRS

ILU_BN_MSRP_16.png

CENA: 190 EUR + DDV

Standard MSRP 16 – Najemi je bil sprejet v EU 31. 10. 2017 in dopušča zgodnejšo uporabo. Torej ga slovenska podjetja, ki uporabljajo zbirko MSRP, lahko uporabijo prvič že v letu 2018. Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 11.6.2018 na svoji spletni strani že objavil predlog sprememb SRS. Iz dokumenta, v katerem so označeni členi, ki se spreminjajo, je razvidno, da bodo rešitve iz MSRP 16 vključene tudi v zbirko SRS. Po predlogu že s 1.1.2019.

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih bo obstajal en sam model, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se bo »preselila« v bilanco stanja – razen kratkotrajnih najemov in najemov manjših vrednosti.

Spremembe standarda, bodo prav gotovo zahtevale tudi spremembe na področju davčne zakonodaje. Spregovorili bomo o vedno aktualnih vprašanjih z vidika trenutne ureditve (olajšave za investiranje, prekinitev najema, prodaja in povratni najem, kasnejša vlaganja, …) in nakazali možne rešitve v prihodnosti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Po objavi spremembe zbirke SRS bomo gradivo dopolnili z videoposnetkom, v katerem bomo opozorili v katerih členih posameznih standardov je prišlo do sprememb. Torej je seminar namenjen tako uporabnikom zbirke SRS kot MSRP.

Vabimo predvsem pripravljavce računovodskih izkazov, ki bodo v praksi morali poskrbeti za nabor vseh potrebnih podatkov za prehod na novo ureditev. Seveda pa je seminar namenjen tudi vsem analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov. Še posebej vabimo zaposlene v lizing hišah, saj morajo poznati potrebe po podatkih, ki jih bodo njihove stranke potrebovale ob prehodu na nov standard ter informatike, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo – tako pri najemnikih kot najemodajalcih.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami
 • Predstavitev novosti na številnih zgledih
 • Odgovori na konkretna vprašanja – analize konkretnih pogodb
 • Ob objavi sprememb SRS dopolnitev gradiva z videoposnetkom
 • Predavateljica z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • Kdaj govorimo o najemih
 • Opredelitev izrazov
 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16
 • Računovodenje pri najemodajalcih 
  • Poslovni najem
  • Finančni najem
  • Trgovci in proizvajalci kot najemodajalci

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • Računovodenje pri najemnikih
  • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
  • Kasnejše merjenje
 • Sprememba najema
 • Prodaja in povratni najem
 • Prekinitev najemov

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • Prehod na MSRP 16
  • Nabor podatkov
  • Izbira računovodske usmeritve
  • Razkritja ob prehodu
 • Redna razkritja v letnih poročilih
 • Razprava o vprašanjih udeležencev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

View Event →
May
18
9:00 AM09:00

Prehod na MSRP – osnove

ILU_BN_SEMINARJI.png

CENA: 189 EUR + DDV

Poznavanje zbirke mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) je za računovodske strokovnjake nujno. V strnjeni obliki vam bomo predstavili ustroj zbirke v primerjavi s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ter na zgledih knjiženj opozorili na razlike.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), in ki želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati razlike med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvom ter analitikom in davčnim svetovalcem. Še posebej pa vabimo informatike  ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

Kaj boste pridobili?

Računovodenje kriptovalut in kriptožetonov ni urejeno niti v Slovenskih rčaunovodskih standardih (SRS) niti v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP). Na seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti jih uvrščamo ter katere prihodke in odhodke, povezane s kriptovalutami in kriptožetoni,  je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Program

1. Nacionalna zakonodaja in MSRP:

 • Postopek sprejemanja MSRP
 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP
 • Davek od dohodkov pravnih oseb

2. Predstavitev zbirke in razlik med SRS in MSRP:

 • Sistematika zbirke:
 • Predstavitev MSRP 16 – Najemi
 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev
 • Dobro ime
 • Finančne naložbe s poudarkom na podjetjih v skupini
 • Kapital in obveznosti
 • Rezervacije
 • Prihodki

3. Prehod na MSRP:

 • Ureditev prehoda na MSRP – poseben standard
 • Zgled prehoda
 • Računovodsko poročilo in obvezna razkritja v primerjavi s SRS
 • Posebnosti medletnih poročil

Pomembne informacije

Organizator izobraževanja je Inštitut za računovodstvo:

Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja kratkega seminarja - Inštitut za računovodstvo.

View Event →
TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Slovenj Gradec
May
17
8:30 AM08:30

TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Slovenj Gradec

ILU_BN_ZAJTRK.png

CENA: BREZPLAČNO

Kaj je TFL poslovni zajtrk?

 • BREZPLAČNO strokovno izobraževanje po aktualnih tematikah z davčnega računovodsko-finančnega in pravnega področja
 • OKUSEN in ZDRAV zajtrk s praktičnimi nagradami
 • POSLOVNO MREŽENJE in sklepanje novih poslovnih
  priložnosti
 • Različne LOKACIJE po celotni Sloveniji

VSEBINA

Predstavili bomo vsebine s področja računovodenja in davkov, ki jih je treba poznati, da lahko razumete bilance. Ta znanja morajo osvojiti vsi, ki podpisujejo letna poročila kot tudi drugi strokovnjaki v podjetju. Seveda pa ni dovolj oditi le enkrat na seminar, ki obljublja 'Hitro branje bilanc'. Kaj je treba znati in kako se tega naučiti bo predstavila Silva Koritnik Rakela, ki je izvedla že 30 + delavnic z omenjeno vsebino.

PROGRAM

8.30 – 8.45
kava in registracija

8.45 – 9.30
predavanje: Znate brati bilance?

9.30 – 9.45
TFL se predstavi

9.45 – 10.00
druženje in pogostitev

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja poslovnih zajtrkov, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
Apr
23
1:00 PM13:00

WEBINAR: Nov standard MSRP 16 (Najemi) - davčni in računovodski vidik

CENA: 79 EUR + DDV

MSRP 16 – Najemi je bil sprejet v EU 31.10.2017. Čeprav je njegova uporaba obvezna od 1.1.2019, pa dopušča tudi zgodnejšo uporabo. Torej ni ovir, da ga slovenska podjetja ne bi uporabljala že v letu 2018.

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno.

Pričakujemo pa tudi spremembe zbirke SRS, saj le-ta ne sme biti v nasprotju z zbirko MSRP. 

V kolikor bodo sprejete spremembe SRS odstopale od rešitev v zbirki MSRP, bomo za udeležence tega webinarja brezplačno razpisali še en termin, v katerem bomo po objavi sprememb SRS predstavili razlike.

Vsekakor pa bo dovolj časa za vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite že ob prijavi, na samem seminarju in tudi po njem.

 

Nov standard MSRP 16 - Najemi
računovodski in davčni vidik


Obstoječe rešitve

 • Kdaj govorimo o najemih
 • Opredelitev izrazov
 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16

Računovodenje pri najemodajalcih

 • Poslovni najem
 • Finančni najem
 • Razkritja


15-minutni odmorRačunovodenje pri najemnikih

 • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
 • Kasnejše merjenje
 • Razkritja

Prodaja in povratni najem


Prehod na MSRP 16

 
View Event →
Apr
16
2:00 PM14:00

Računovodski vidiki kriptovalut (kratek seminar)

ILU_BN_SEMINARJI.png

CENA: 79 EUR + DDV

Poleg teoretičnega uvoda iz računovodskih standardov, bomo pokrili računovodski ciklus z vidika različnih namenov uporabe kriptovalut, kot tudi izdajanje kriptožetonov (ICO). Teorijo bomo dopolnjevali na zgledih knjiženj s povezavami na zakonodajo in računovodske standarde.

Komu je seminar namenjen?

 • Računovodjem
 • Davčnim svetovalcem
 • Pravnim svetovalcem
 • Vlagateljem v kriptovalute
 • Izdajateljem kriptožetonov

Kaj boste pridobili?

Računovodenje kriptovalut in kriptožetonov ni urejeno niti v Slovenskih rčaunovodskih standardih (SRS) niti v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP). Na seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti jih uvrščamo ter katere prihodke in odhodke, povezane s kriptovalutami in kriptožetoni,  je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Program

Računovodski in davčni vidik kriptovalut in kriptožetonov:

 • Opredelitev gospodarskih kategorij – sredstvo, kapital, obveznosti
 • Opredelitev relevantnih računovodskih standardov
 • Določanje poštene vrednosti - davčna obravnava

Zgledi knjiženj:

 • Kriptovalute kot neopredmeteno sredstvo
 • Kriptovalute kot zaloge
 • Kriptožetoni kot odloženi prihodki

Primer razkritij v (tujih) letnih poročilih

Pomembne informacije

Organizator izobraževanja je Inštitut za računovodstvo:

Kratek seminar traja tri šolske ure, od 14.00 do 16.30. Vmes je en odmor s pogostitvijo, ki traja 15 minut.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja kratkega seminarja - Inštitut za računovodstvo.

View Event →
TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Koper
Apr
12
8:30 AM08:30

TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Koper

ILU_BN_ZAJTRK.png

CENA: BREZPLAČNO

Kaj je TFL poslovni zajtrk?

 • BREZPLAČNO strokovno izobraževanje po aktualnih tematikah z davčnega računovodsko-finančnega in pravnega področja
 • OKUSEN in ZDRAV zajtrk s praktičnimi nagradami
 • POSLOVNO MREŽENJE in sklepanje novih poslovnih
  priložnosti
 • Različne LOKACIJE po celotni Sloveniji

VSEBINA

Predstavili bomo vsebine s področja računovodenja in davkov, ki jih je treba poznati, da lahko razumete bilance. Ta znanja morajo osvojiti vsi, ki podpisujejo letna poročila kot tudi drugi strokovnjaki v podjetju. Seveda pa ni dovolj oditi le enkrat na seminar, ki obljublja 'Hitro branje bilanc'. Kaj je treba znati in kako se tega naučiti bo predstavila Silva Koritnik Rakela, ki je izvedla že 30 + delavnic z omenjeno vsebino.

PROGRAM

8.30 – 8.45
kava in registracija

8.45 – 9.30
predavanje: Znate brati bilance?

9.30 – 9.45
TFL se predstavi

9.45 – 10.00
druženje in pogostitev

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja poslovnih zajtrkov, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
TFL Poslovni zajtrk: Znate brati binance? - Ljubljana
Mar
29
8:30 AM08:30

TFL Poslovni zajtrk: Znate brati binance? - Ljubljana

ILU_BN_ZAJTRK.png

CENA: BREZPLAČNO

Kaj je TFL poslovni zajtrk?

 • BREZPLAČNO strokovno izobraževanje po aktualnih tematikah z davčnega računovodsko-finančnega in pravnega področja
 • OKUSEN in ZDRAV zajtrk s praktičnimi nagradami
 • POSLOVNO MREŽENJE in sklepanje novih poslovnih
  priložnosti
 • Različne LOKACIJE po celotni Sloveniji

VSEBINA

Predstavili bomo vsebine s področja računovodenja in davkov, ki jih je treba poznati, da lahko razumete bilance. Ta znanja morajo osvojiti vsi, ki podpisujejo letna poročila kot tudi drugi strokovnjaki v podjetju. Seveda pa ni dovolj oditi le enkrat na seminar, ki obljublja 'Hitro branje bilanc'. Kaj je treba znati in kako se tega naučiti bo predstavila Silva Koritnik Rakela, ki je izvedla že 30 + delavnic z omenjeno vsebino.

PROGRAM

8.30 – 8.45
kava in registracija

8.45 – 9.30
predavanje: Znate brati bilance?

9.30 – 9.45
TFL se predstavi

9.45 – 10.00
druženje in pogostitev

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja poslovnih zajtrkov, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
Mar
28
1:00 PM13:00

PONOVITEV kriptoWEBa: Kriptovalute in kriptožetoni – računovodski in davčni vidik

CENA: 59 EUR + DDV

Ponovitev webinarja Kriptovalute in kriptožetoni – računovodski in davčni vidik, tokrat v organizaciji družbe Tax-Fin-Lex

Niti Slovenski računovodski standardi (SRS) niti Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) nimajo izrecno urejenega računovodenja kriptovalut. 
Na spletnem seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti jih uvrščamo ter katere prihodke in odhodke, povezane s kriptovalutami in kriptožetoni, je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Teorijo bomo dopolnjevali z zgledi knjiženj, ki so povezani z zakonodajo in računovodskimi standardi, in se lotili tudi (trenutne) davčne obravnave transakcij s kriptovalutami.

Ste zamudili prejšnji kriptoWEB in bi se nam radi pridružili v živo?

Vsekakor bo dovolj časa za vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite že ob prijavi, na samem webinarju in tudi po njem.

 

Kriptovalute in kriptožetoni
računovodski in davčni vidik

Sreda, 28.3.2018 | 13.00 - 14.30


Računovodski in davčni vidik kriptovalut in kriptožetonov

 • Opredelitev gospodarskih kategorij
 • Opredelitev relevantnih računovodskih standardov
 • Določanje poštene vrednosti - davčna obravnava

Zgledi knjiženj

 • Kriptovalute - neopredmeteno sredstvo ali zaloge
 • Kriptožetoni - obveznosti ali (odloženi) prihodki

Primer razkritij v (tujih) letnih poročilih


Čas za vprašanja

 

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, DipIFR
Bivša pooblaščena revizorka, z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Zadnje leto raziskuje tudi računovodski vidik kriptovalut, ki je v Sloveniji še vedno neurejen. Svoja spoznanja prenaša na bralce njenih blogov ter udeležence seminarjev in webinarjev, pri katerih najbolj spodbuja diskusijo.
Trenutno vso svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.

S klikom na gumb VEČ boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja webinarja, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Maribor
Mar
22
9:30 AM09:30

TFL Poslovni zajtrk: Znate brati bilance? - Maribor

ILU_BN_ZAJTRK.png

CENA: BREZPLAČNO

Kaj je TFL poslovni zajtrk?

 • BREZPLAČNO strokovno izobraževanje po aktualnih tematikah z davčnega računovodsko-finančnega in pravnega področja
 • OKUSEN in ZDRAV zajtrk s praktičnimi nagradami
 • POSLOVNO MREŽENJE in sklepanje novih poslovnih
  priložnosti
 • Različne LOKACIJE po celotni Sloveniji

VSEBINA

Predstavili bomo vsebine s področja računovodenja in davkov, ki jih je treba poznati, da lahko razumete bilance. Ta znanja morajo osvojiti vsi, ki podpisujejo letna poročila kot tudi drugi strokovnjaki v podjetju. Seveda pa ni dovolj oditi le enkrat na seminar, ki obljublja 'Hitro branje bilanc'. Kaj je treba znati in kako se tega naučiti bo predstavila Silva Koritnik Rakela, ki je izvedla že 30 + delavnic z omenjeno vsebino.

PROGRAM

8.30 – 8.45
kava in registracija

8.45 – 9.30
predavanje: Znate brati bilance?

9.30 – 9.45
TFL se predstavi

9.45 – 10.00
druženje in pogostitev

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja poslovnih zajtrkov, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
Mar
15
1:00 PM13:00

kriptoWEB: Kriptovalute in kriptožetoni – računovodski in davčni vidik

CENA: 59 EUR + DDV

Niti Slovenski računovodski standardi (SRS) niti Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) nimajo izrecno urejenega računovodenja kriptovalut. Na spletnem seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti jih uvrščamo ter katere prihodkein odhodke, povezane s kriptovalutami in kriptožetoni, je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Teorijo bomo dopolnjevali z zgledi knjiženj, ki so povezani z zakonodajo in računovodskimi standardi, in se lotili tudi (trenutne) davčne obravnave transakcij s kriptovalutami.

Vsekakor pa bo dovolj časa za vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite že ob prijavi, na samem seminarju in tudi po njem.

Kriptovalute in kriptožetoni
računovodski in davčni vidik

Četrtek, 15.3.2018 | 13.00 - 14.30


Računovodski in davčni vidik kriptovalut in kriptožetonov

 • Opredelitev gospodarskih kategorij
 • Opredelitev relevantnih računovodskih standardov
 • Določanje poštene vrednosti - davčna obravnava

Zgledi knjiženj

 • Kriptovalute - neopredmeteno sredstvo ali zaloge
 • Kriptožetoni - obveznosti ali (odloženi) prihodki

Primer razkritij v (tujih) letnih poročilih


Čas za vprašanja

View Event →
Mar
13
2:00 PM14:00

Računovodski vidiki kriptovalut (kratek seminar)

ILU_BN_SEMINARJI.png

CENA: 79 EUR + DDV

Poleg teoretičnega uvoda iz računovodskih standardov, bomo pokrili računovodski ciklus z vidika različnih namenov uporabe kriptovalut, kot tudi izdajanje kriptožetonov (ICO). Teorijo bomo dopolnjevali na zgledih knjiženj s povezavami na zakonodajo in računovodske standarde.

Komu je seminar namenjen?

 • Računovodjem
 • Davčnim svetovalcem
 • Pravnim svetovalcem
 • Vlagateljem v kriptovalute
 • Izdajateljem kriptožetonov

Kaj boste pridobili?

Računovodenje kriptovalut in kriptožetonov ni urejeno niti v Slovenskih rčaunovodskih standardih (SRS) niti v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP). Na seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti jih uvrščamo ter katere prihodke in odhodke, povezane s kriptovalutami in kriptožetoni,  je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Program

Računovodski in davčni vidik kriptovalut in kriptožetonov:

 • Opredelitev gospodarskih kategorij – sredstvo, kapital, obveznosti
 • Opredelitev relevantnih računovodskih standardov
 • Določanje poštene vrednosti - davčna obravnava

Zgledi knjiženj:

 • Kriptovalute kot neopredmeteno sredstvo
 • Kriptovalute kot zaloge
 • Kriptožetoni kot odloženi prihodki

Primer razkritij v (tujih) letnih poročilih

Pomembne informacije

Organizator izobraževanja je Inštitut za računovodstvo:

Kratek seminar traja tri šolske ure, od 14.00 do 16.30. Vmes je en odmor s pogostitvijo, ki traja 15 minut.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja kratkega seminarja - Inštitut za računovodstvo.

View Event →
Finance za pravnike - Modul I: Bilančno pravo za pravnike (2 dni)
Mar
9
to Mar 16

Finance za pravnike - Modul I: Bilančno pravo za pravnike (2 dni)

CENA: 560 EUR + DDV (2 DNI)

Čeprav se pravniki v času študija spoznajo z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) pa 8. poglavje z naslovom Poslovne knjige in letno poročilo praviloma ni deležno veliko pozornosti. Vendar je poznavanje vsebine tega poglavja in njegova uporaba v praksi potrebna vsem pravnikom.

ZGD-1 je temeljni zakon, ki ureja računovodenje v Sloveniji. Z novelo zakona avgusta 2015 je bilo 8. poglavje bistveno spremenjeno, saj smo morali v nacionalno zakonodajo prenesti zahteve Direktive 2013/34/EU. Na delavnici bomo opozorili na spremembe, ki imajo vpliv tako na pripravljavce letnih poročil kot tudi uporabnike teh poročil in nenazadnje tudi na lastnike družb.

Spoznali boste 'ekonomsko' vsebino pravnih predpisov ter vsebino posameznih računovodskih izkazov. Za razumevanje letnega poročila so pomembna tudi razkritja o sredstvih in obveznostih, ki jih ne najdemo v računovodskih izkazih. Prav ta so lahko vzrok za začetek insolvenčnih postopkov.

Računovodski standardi vse pogosteje zahtevajo vrednotenje po pošteni vrednosti, kar predstavlja velik izziv za poslovodje in računovodje ter revizorje, ki morajo presojati njihove ocene. Poznavanje osnov merjenja po pošteni vrednosti je zato nujno.

Drugi del delavnice zahteva pripravo v obliki ogleda posnetka knjiženj pogostih poslovnih dogodkov, do katerega boste udeleženci dobili dostop takoj, ko bo izvedba izobraževanja potrjena. Tako boste imeli nekaj dni časa za pripravo, ki je nujna, da se bo naložba v izobraževanje zares povrnila. Na sami delavnici se udeleženci spoznate tudi s sestavo računovodskih izkazov na podlagi ogledanih knjiženj.

Podrobneje boste spoznali posamezne gospodarske kategorije in uporabo načela poštene vrednosti v praksi. Opozorili bomo tudi na prihajajoče spremembe.

Vsebina letnega poročila pa bo predstavljena na primeru dveh skupin podjetij (Petrol, Akrapovič).

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem; tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in drugim. Izobraževanje je namenjeno tudi vsem drugim različnim nefinančnim profilom, ki pri svojem delu potrebujejo ta znanja.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Razumeli boste ureditev računovodenja v EU in v Sloveniji,
 • spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij,
 • usposobili vas bomo za iskanje posameznih kategorij v računovodskih izkazih,
 • izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti,
 • razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili.

PROGRAM

1. dan

9.00 – 10.30
Osnove bilančnega prava

 • Kaj (ne) ureja Direktiva 2013/34/EU
 • ZGD-1 s poudarkom na obveznih razkritjih v letnih poročilih
 • ZFPPIPP
 • Računovodski standardi – tudi pogled v prihodnost

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30
Pet računovodskih izkazov – kaj nam povedo

 • Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti
 • Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki
 • Izkaz vseobsegajočega donosa
 • zkaz denarnih tokov
 • Izkaz gibanja kapitala

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15
Ugotavljanje poštene vrednosti za računovodske namene

 • Opredelitev različnih standardov vrednosti
 • Tehnike ocenjevanja poštene vrednosti
 • Posebna pravila pri merjenju sredstev in obveznosti pri poslovnih kombinacijah

Predstavitev zgleda za izdelave računovodskih izkazov

 • Kaj je dvostavno knjigovodstvo
 • Kontni okvir in kontni načrt
 • Računovodska formula
 • Napotki za ogled video posnetka

14.15 – 15.00
Tematika po izboru udeležencev

2. dan

9.00 – 10.30
Od knjižb k računovodskim izkazom (*obvezna predhodna priprava udeležencev)

 • Zgled – ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu
 • Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)
 • Komentar posameznih dogodkov in njihov vpliv na računovodske izkaze

*Udeleženci dobijo pred srečanjem gradivo v obliki video posnetka in v obliki EXCEL datoteke, ki jim je na voljo po prijavi na izobraževanje. Prikaz knjiženj je opremljen z zvočnim zapisom, v katerem avtorica komentira vsak posamezen zgled in opozarja na posebnosti računovodskih standardov.

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30
Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah

 • Različne metode vrednotenja in vloga ocenjevalcev
 • Podrobneje o posameznih sredstvih: opredmetena osnovna sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, terjatve, zaloge, časovne razmejitve
 • Podrobneje o virih sredstev: kapital, revalorizacijske rezerve, rezerve nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti, lastne delnice, obveznosti

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15
Primerjava ločenih in skupinskih letnih poročil dveh slovenskih podjetij

 • Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi
 • LP Petrol d.d. in LP Akrapovič, d.o.o.

14.15 – 15.00
Teme po izboru udeležencev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja delavnice, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
Feb
27
2:00 PM14:00

Računovodski vidiki kriptovalut (kratek seminar)

ILU_BN_SEMINARJI.png

CENA: 79 EUR + DDV

Poleg teoretičnega uvoda iz računovodskih standardov bomo pokrili računovodski ciklus z vidika različnih namenov uporabe kriptovalut, kot tudi izdajanje kriptožetonov (ICO). Teorijo bodo dopolnjevali na zgledih knjiženj s povezavami na zakonodajo in računovodske standarde.

Komu je seminar namenjen?

 • Računovodjem
 • Davčnim svetovalcem
 • Pravnim svetovalcem
 • Vlagateljem v kriptovalute
 • Izdajateljem kriptožetonov

Kaj boste pridobili?

Računovodenje kriptovalut in kriptožetonov ni urejeno niti v slovenskih rčaunovodskih standardih (SRS) niti v mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP). Na seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti  jih uvrščamo ter katere prihodke in odhodke povezane s kriptovalutami in kriptožetoni  je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Program

Računovodski in davčni vidik kriptovalut in kriptožetonov:

 • Opredelitev gospodarskih kategorij – sredstvo, kapital, obveznosti
 • Opredelitev relevantnih računovodskih standardov
 • Določanje poštene vrednosti  - davčna obravnava

Zgledi knjiženj:

 • Kriptovalute kot neopredmeteno sredstvo
 • Kriptovalute kot zaloge
 • Kriptožetoni kot odloženi prihodki

Primer razkritij v (tujih) letnih poročilih

Pomembne informacije

Organizator izobraževanja je Inštitut za računovodstvo

Kratek seminar traja tri šolske ure, od 14.00 do 16.30. Vmes je en odmor s pogostitvijo, ki traja 15 minut.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja kratkega seminarja - Inštitut za računovodstvo.

View Event →
Feb
15
9:00 AM09:00

miniWebinar: Zaključni račun in DDPO 2017

miniWebinar za naročnike e-paketov SRS in/ali MSRP

Tokrat bo miniWebinar za naročnike e-paketov SRS, MSRP in kombinacija malce drugačen.

Ker je rok oddaje davka od dohodkov pravnih oseb z vsakim dnem bližje, se že pojavljajo vprašanja in izzivi. Zato bosta naročnikom e-paketov na voljo kar dve strokovnjakinji, ki bosta odgovarjali na vaša vprašanja. Z vami bosta avtorica e-paketov SRS, MSRP in kombinacija, Silva Koritnik Raklea, DipIFR, ki bo pokrila računovodski vidik, davčnega pa mag. Barbara Guzina.

 

View Event →
Prehod na MSRP, letno poročilo in razkritja
Feb
15
9:00 AM09:00

Prehod na MSRP, letno poročilo in razkritja

ILU_BN_SEMINARJI.png

CENA: 190 EUR + DDV

Enodnevni seminar bo razdeljen v dva dela. Del seminarja je namenjen pripravi Letnega poročila v skladu z ZGD-1 in MSRP ter vsemi zahtevanimi razkritji. Pri tem si bomo pomagali s kontrolnim seznamom razkritij. Zaključili bomo s podrobno predstavitvijo prehoda po posameznih gospodarskih kategorijah. To področje ureja MSRP 1. Na koncu si bomo pogledali, kaj bo potrebno razkriti v letnem poročilu, glede prihajajočih standardov, ki pa še niso v veljavi.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Na kaj biti pozoren ob prehodu na MSRP
 • Pregled skozi letno poročilo in razkritja
 • Pregled primera kontrolnika razkritji
 • Interaktivna komunikacija s predavateljem in odgovori na konkretna vprašanja
 • Predavatelj ima večletne izkušnje pri reviziji in pripravi računovodskih izkazov in letnih poročil

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov
 • MRS 7 - Izkaz denarnih tokov in zahteve ZGD-1
 • MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje
 • MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju
 • Predstavitev glavnih razkritji po bilančnih postavkah
 • MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih
 • MRS 27 - Ločeni računovodski izkazi
 • MRS 24 - Razkrivanje povezanih strank (tudi ZGD-1)
 • MRS 33 - Čisti dobiček na delnico

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake
 • MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
 • Prihajajoči novi/spremenjeni standardi MSRP 9, MSRP 15, MSRP 16, MSRP 17

KDO BO Z VAMI

Simon Kolenc FCCA, CFA je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Sedaj svoje izkušnje in znanje uporablja za pomoč ostalim, kot samostojni svetovalec in predavatelj.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja delavnice, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
4. ponovitev - MSRP 16: Računovodsko davčna obravnava najemov (lizing) – sedaj in v bodoče
Feb
13
9:00 AM09:00

4. ponovitev - MSRP 16: Računovodsko davčna obravnava najemov (lizing) – sedaj in v bodoče

ILU_BN_MSRP_v2.jpg

CENA: 190 EUR + DDV

Standard MSRP 16 – Najemi je bil sprejet 31. 10. 2017 in dopušča zgodnejšo uporabo. Torej ne bo ovir, da bi ga slovenska podjetja prvič uporabila že v letu 2018, skupaj z MSRP 9 – Finančni instrumenti in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci, ki sta že sprejeta v EU. Vsi standardi zahtevajo pretežno uporabo za nazaj, kar pomeni, da bo treba prilagoditi otvoritev v bilanci stanja v obdobju prve uporabe.

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih bo obstajal en sam model, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se je »preselila« v bilanco stanja – razen kratkotrajnih in najemov manjših vrednosti.

Spremembe standarda, oziroma standardov (saj so vsi trije našteti standardi med seboj povezani), bodo prav gotovo zahtevali tudi spremembe na področju davčne zakonodaje. Spregovorili bomo o vedno aktualnih vprašanjih z vidika trenutne ureditve (olajšave za investiranje, prekinitev najema, prodaja in povratni najem, kasnejša vlaganja,…) in nakazali možne rešitve v prihodnosti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen pripravljavcem računovodskih izkazov, kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom, analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov. Še posebej vabimo zaposlene v lizing hišah, saj morajo poznati potrebe po podatkih, ki jih bodo njihove stranke potrebovale ob prehodu na nov standard ter informatike, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo – tako pri najemnikih kot najemodajalcih.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami
 • Predstavitev novosti na zgledih
 • Odgovori na konkretna davčna in računovodska vprašanja
 • Sodna praksa v zvezi z obračunom DDV pri lizing pogodbah
 • Predavateljici z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP ter s področja DDV

PROGRAM

9.00 – 10.30
Silva Koritnik Rakela

 • Kdaj govorimo o najemih
 • Opredelitev izrazov
 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16
 • Računovodenje pri najemodajalcih
  • Poslovni najem
  • Finančni najem
  • Razkritja

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30
Silva Koritnik Rakela

 • Računovodenje pri najemnikih
  • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
  • Kasnejše merjenje
  • Razkritja
 • Prodaja in povratni najem
 • Najemi v poslovnih združitvah
 • Prehod na MSRP 16

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15
Aleksandra Heinzer

 • Pojem »lizing« v luči DDV
  • razlika med načini najemanja
  • odbitek DDV in posledice kasnejših sprememb
 • Odpoved pogodbe o finančnem najemu
 • Posredništvo pri lizing pogodbah
 • Prodaja in povratni najem

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

mag. Aleksandra Heinzer je diplomirala na Fakulteti za upravo. Opravila je strokovni izpit iz upravnega postopka in je članica Zbornice davčnih svetovalcev. Leta 2016 je na matični fakulteti uspešno zagovarjala magistrsko s področja DDV in pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti. Skozi dolgoletno delo na področju davčnega svetovanja se je specializirala za področje DDV. Poleg tega, da svojim strankam pomaga reševati DDV probleme, je avtorica številnih člankov in prispevkov ter soavtorica DDV priročnika. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja seminarja, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
Webinar: Pravila računovodenja in izračun odloženih davkov
Feb
1
9:00 AM09:00

Webinar: Pravila računovodenja in izračun odloženih davkov

ILU_BN_WEBINAR.png

Pravila računovodenja – izbrane teme

 •  Popravki napak iz prejšnjih obdobij v računovodskih izkazih in davčnih obračunih
 • SRS  (2016) in problemi v praksi (dobro ime, osnovna sredstva, finančne naložbe, rezervacije,…)
 • Razlike med SRS in MSRP v letu 2017
 • Spremembe MSRP v letu 2018 in 2019. Čemu nov 15.b člen v ZDDPO-2

Odloženi davki

 • Teorija odloženih davkov - posamezni členi iz SRS in MSRP
 • Zgled izračuna v samostojnih izkazih
 • Konsolidirani izkazi in odloženi davki

Trajanje: 90 minut
Predava: Silva Koritnik Rakela, DipIFR

Udeležba na webinarju je možna le ob nakupu
E-asistenta: Zaključni račun in DDPO 2017

View Event →
4. ponovitev - MSRP 9: Finančni instrumenti
Jan
31
9:00 AM09:00

4. ponovitev - MSRP 9: Finančni instrumenti

 • GZS, dvorana E - parkiranje je brezplačno (map)
 • Google Calendar ICS
ILU_BN_MSRP_v2.png

CENA: 190 EUR + DDV

S 1. januarjem 2018 je začel veljati popolnoma nov standard (MSRP 9 – Finančni instrumenti, ki bo nadomestil MRS 39). Standard je tudi že sprejet v Evropski uniji, zahteva pa delno retrospektivno implementacijo, kar pomeni, da bo treba prilagoditi otvoritev na prvi dan veljave, ki je prikazan v računovodskih izkazih. Torej v večini primerov ga bo treba implementirati na dan 1. januar 2018.

Spremembe, ki jih prinaša in uvaja novi standard MRSP 9 – Finančni instrumenti, bodo pomembno vplivale na računovodske izkaze družb. Novi standard opredeljuje novosti predvsem pri razvrščanju in merjenju finančnih naložb, slabitvah in računovodskem evidentiranju varovanja pred tveganji. Zaradi implementacije na dan 1.1.2018 pa bo treba pripraviti veliko enkratnih razkritji, saj bo zaključna bilanca stanja na dan 31.12.2017 bistveno drugačna od otvoritvene na dan 1.1.2018 (razen če bo pripravljavec izbral možnost popolne retrospektivne metode).

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami
 • Diskusija kaj vseeno je treba narediti pri poenostavljenem modelu slabitve
 • Predstavitev kompleksnega na razumljiv način
 • Interaktivna komunikacija s predavateljema in odgovori na konkretna vprašanja
 • Predavatelj z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP v finančnih kot nefinančnih družbah

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • MSRP 9 – Primerjava z MRS 39 – kaj je isto in kaj drugače
 • MSRP 9 – Pripoznanje in odprava pripoznanja in vgrajeni instrumenti
 • MSRP 9 – Razvrščanje in merjenje
  • Poslovni model
  • SPPI test

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • MSRP 9 – Slabitve – pričakovane izgube in 3 stopenjski model
 • MSRP 9 – Merjenje pričakovanih izgub na delujočih in nedelujočih sredstvih
 • MSRP 9 – Poenostavljen model slabitve – kako vključiti oceno prihodnosti

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • MSRP 9 – Varovanje pred tveganji
 • MSRP 9 – Možnosti pri prehodu
 • MSRP 9 – Razkritja ob prehodu

KDO BO Z VAMI

Simon Kolenc FCCA, CFA je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Sedaj svoje izkušnje in znanje uporablja za pomoč ostalim, kot samostojni svetovalec in predavatelj.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja delavnice, družbo Tax-Fin-Lex.

View Event →
//slo//