Najboljši pomočnik pri računovodenju

Nič več razmišljanja in iskanja.
Predstavljamo vam Google za računovodske strokovnjake ali osebe, ki se še učijo.

SRS_zgledi.jpg
 
 • več kot 550 zgledov knjiženj poslovnih dogodkov,

 • natančnega prikaza podatkov za knjiženje,

 • izračunov, ki prikazujejo, kako pridobiti potrebne podatke za knjiženje,

 • ponazoritve knjiženj v obliki temeljnice in t-kontov,

 • relevantne zakonodaje – tako pravne podlage, kot tudi zbirk SRS in MSRP,

 • komentarjev avtorice,

 • standarde, razporejene po časovni osi,

 • pregled vseh sprememb in vplivov na standarde, ki so se zgodili s spreminjanjem zakonodaje,

 • brezplačnih webinarjev, ki jih avtorica pripravlja zgolj za naročnike,

 • knjižnice posnetkov vseh preteklih webinarjev,

 • možnosti zapisovanja komentarjev in opomb za osebno rabo ali delo v skupini.

E-paketi SRS, MSRP v EU in kombinacija, so idealni pomočniki vsem uporabnikom zbirk SRS in MSRP. Nastali so iz lastne potrebe, ko je avtorica, Silva Koritnik Rakela, seštela število ur, ki jih porabi, da iz enega poslovnega dogodka pridobi vse potrebne informacije za knjiženje.

Ugotovila je, da se je število ur iskanja, usklajevanja in pridobivanja informacij bistveno preveč zamudno. Da na trgu ni produkta, ki bi združeval zgled knjiženja, pri katerem bi bila navedena vsa relevantna zakonodaja (kateri standard določa knjiženje poslovnega dogodka in kaj o tem poslovnem dogodku določajo zakoni) ter komentarjev stroke, ki opozarjajo na posebnosti, priporočila in opozorila glede na specifičnost dogodka.

 Ker pa je bila največja želja, da je vse zbrano na enem mestu, je k sodelovanju povabila družbo Tax-Fin-Lex, ki na svojem portalu ponuja vso zakonodajo, ki jo računovodski strokovnjak potrebuje. Sodelovanje traja tri leta in zadovoljnim uporabnikom omogoča dostop do:

 
SRS_pravna_podlaga.jpg

Se sprašujete, kako e-paket deluje?

Oglejte si predstavitveni video in zglede knjiženj

Kriptovalute - naložbenje, model revaloriziranja

Kriptovalute - naložbenje, model revaloriziranja

Pridobitev lastnega poslovnega deleža

Pridobitev lastnega poslovnega deleža

Nakup opreme z državno podporo

Nakup opreme z državno podporo


6 koristi za uporabnike

zgledi.png

NAJPOGOSTEJŠI
ZGLEDI KNJIŽENJ

ponazoritev knjiženj najpogostejših ter tudi zahtevnejših poslovnih dogodkov

avtorica.png

KOMENTARJI AVTORICE

z opozorili na
posebnost ali različnost uporabe v praksi

zakonodaja.png

POVEZAVA NA PRAVNE PODLAGE

vsak zgled knjiženj je povezan s pravnimi podlagami in pripadajočimi standardi

komentarji.png

VAŠI OSEBNI KOMENTARJI

ki si jih lahko zapišete ob posameznem zgledu ali členu SRS in jih lahko delite z ostalimi

rastoci.png

RASTOČI
PAKET

paket se bo dopolnjeval na podlagi predlogov uporabnikov

pripomocki.png

WEBINARJI
 

webinarji z avtorico v živo in dostop do arhiva že izvedenih webinarjevpaket3.jpg

Za vse uporabnike zbirk Slovenskih računovodskih standardov in tiste, ki boste to postali.

paket2.jpg

Za vse uporabnike Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in tiste, ki boste to postali.

paket1.jpg

Za vse uporabnike obeh zbirk, tiste, ki  boste to še postali in tiste, ki se soočate s prehodom.
 


Zakaj e-paket?

 

Je edinstven produkt:

na trgu ni produkta, ki bi ponujal zglede knjiženj, zakonodajo, ki se nanaša na zgled knjiženja in strokovni komentar v enem (z enim klikom).

Je živ produkt:

 • zgledi knjiženj se stalno dopolnjujejo (po potrebah in vprašanjih naročnikov ter glede na zakonodajne spremembe),

 • knjižnica se polni z dokumenti, ki olajšujejo in skrajšujejo delo računovodskih strokovnjakov, kot so naprimer zbirka t-kontov, 8. poglavje ZGD-1, preverjalna seznama razkritij ZGD-1 in SRS,

 • najmanj 6 brezplačnih webinarjev letno in dostop do arhiva vseh že izvedenih webinarjev, ki jih pripravi in izvaja avtorica e-paketov SRS in MSRP,

Je google za računovodske strokovnjake:

ne veste? – v iskalnik vpišete ključno besedo in ta poda celovit odgovor (nič več iskanja po forumih, zakonodaji in različnega tolmačenja kar vsepovprek).

Domuje na spletu:

 • kar pomeni da je ažuren – vedno, ko pride do sprememb ga posodobimo in uporabnik pride na najnovejšo in pravilno verzijo,

 • dostopen povsod (za dostop sta potrebna le uporabniško ime in geslo),

 • možnost komunikacije (pisanje komntarjev, ki so lahko vidni le vam ali skupini, ki jo določite).