MODUL 3: Analiza računovodskih izkazov

 
simon.png
 

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

  • Spoznali boste kako pridobiti glavne informacije iz računovodskih izkazov in jih primerjati skozi čas / med podjetji
  • Spoznali boste vpliv izbranih računovodskih usmeritev in njihov vpliv na izkaze
  • Izvedeli boste kako prilagoditi računovodske izkaze tako, da bodo primerljivi kljub različnim računovodskim usmeritvam
  • Interaktivna komunikacija s predavateljem in odgovori na konkretna vprašanja
  • Predavatelj ima večletne izkušnje pri reviziji in pripravi računovodskih izkazov in letnih poročil

OPIS

Uporabniki računovodskih poročil proučujejo poslovanje svojega podjetja ali konkurence oziroma želijo preveriti trdnost kupca ali dobavitelja. Velikokrat se zgodi, da posameznik ne ve točno na kaj bi moral biti pozoren in kako iz letnih poročil pridobiti informacije, ki so pomembne.

Razlike se pojavijo v računovodskih izkazih istega podjetja skozi čas, saj podjetje lahko spremeni uporabljene standarde ali računovodske usmeritve. Prav tako nastane težava pri primerjavi s konkurenco, saj lahko podjetja uporabljajo različne standarde, oziroma iste standarde, vendar različne računovodske usmeritve, ki jih standardi dopuščajo za istovrstna sredstva/obveznosti.

Na tej delavnici bomo predstavili, kako brati računovodske izkaze, jih analizirati in si pomagati z razkritji v letnih poročilih. Opozorili bomo na kaj biti pozoren in kako pridobiti potrebne informacije iz izkazov oziroma pojasnil v letnih poročilih ter kako si lahko prilagodimo izkaze z različnimi računovodskimi usmeritvami tako, da bodo med seboj primerljivi.

PROGRAM


9.00 – 10.30
Uvod in analiza bilance stanja ter izkaza poslovnega izida
Kako brati letno poročilo/računovodske izkaze
Računovodski standardi, zakonodajni okvir in splošne predpostavke
Samostojni ali konsolidirani izkazi
Analiza bilance stanja
Analiza izkaza poslovnega izida10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo11.00 – 12.30
Prilagajanje izkazov
Vplivi različnih računovodskih usmeritev na kazalnike
Prilagoditev izkazov na iste računovodske usmeritve
Normalizacija enkratnih dogodkov12.30 – 12.45
Krajši odmor12.45 – 14.15
Denarni tok in dolgoročna stabilnost
Analiza denarnega toka
Kako zaznati težave z likvidnostjo ali solventnostjo
Analiza na primeru slovenskih podjetij14.15 – 15.00
Teme po izboru udeležencev