SEMINARSKI TROJČEK
trije standardi, trije predavatelji, trije seminarji
MSRP 9, 15 in 16

 

spreemba.png
primerjava.png
discussion.png

Kaj prinaša seminarski trojček MSRP

S 1.1.2018 je obvezna uporaba dveh novih Mednarodnih standardov računovodskega poročanja: MSRP 9 – Finančni instrumenti in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci. Leto kasneje bo obvezna tudi uporaba standarda MSRP 16 – Najemi. Podjetja ga lahko začnejo uporabljati že s 1.1.2018, saj standard dovoljuje zgodnejšo uporabo.

Pri izvedbi seminarjev s področja MSRP že nekaj časa sodelujemo z družbo Tax-Fin-Lex, saj smo mi le strokovnjaki na svojih področjih, ki poskrbimo za strokovno vsebino s poudarkom na kvalitetnih gradivih. Do sedaj smo skupaj izvedli že več kot 20 izobraževanj s področja MSRP in ker prihajajo novosti, na katere je nujno treba opozoriti, smo pripravili seminarski trojček, ki vključuje vse tri naštete standarde.

Seminarje bova izvedla Simon Kolenc in Silva Koritnik Rakela, k sodelovanju pa smo povabili tudi davčno svetovalko go. Aleksandro Heinzer. Seminarje bomo tako izvajali predavatelji, vsi strokovnjaki na svojih področjih, ki nas poleg strokovnosti druži velika strast do raziskovanja, izobraževanja, poučevanja in svetovalnega dela.

Ob podajanju zahtev standardov bomo le-te ponazorili z zgledi, ki vključujejo izračune in ponazoritve knjiženj. Časa za vaša vprašanja bo dovolj na samih seminarjih, poleg tega pa odgovorimo na vaša pisna vprašanje tudi po zaključenem seminarju.

 
Untitled-1.jpg

Predavavatelji

 

silva.png

Silva Koritnik Rakela
 DiplFR

je bivša pooblaščena revizorka, strokovnjakinja v poznavanju SRS in MSRP z mednarodnimi licencami in dolgoletnimi izkušnjami v poslovanju z velikimi mednarodnimi podjetji ter bogatimi svetovalnimi in predavateljskimi izkušnjami.

simon.png
alexandra.png

mag. Aleksandra Heinzer

je poleg dolgoletnega davčnega svetovanja, specializirana za reševanje DDV problemov, ki jih s posebno pozornostjo rešuje pri predajanju znanja svojim zvestim strankam in udeležencem na njenih seminarjih ter bralcem njenih strokovnih člankov in gradiv. 

Simon Kolenc
FCCA, CFA

je strokovnjak na področju Slovenskih in Mednarodnih računovodskih standardov z licencama združenj ACCA in CFA ter pooblaščeni revizor. Sedaj svoje izkušnje in znanje uporablja za pomoč ostalim, kot samostojni svetovalec in predavatelj.


Vabimo vas na 3 seminarje, kjer boste za vsak standard posebej izvedeli kako ga uporabiti in kakšne so posebnosti ob prehodu.


msrp9.png

Simon Kolenc

Finančni instrumenti

DATUM PONOVITVE ŠE NI DOLOČEN

Spremembe, ki jih prinaša in uvaja novi standard, bodo pomembno vplivale na računovodske izkaze družb. Novi standard opredeljuje novosti predvsem pri razvrščanju in merjenju finančnih naložb, slabitvah in računovodskem evidentiranju varovanja pred tveganji. Zaradi implementacije na dan 1.1.2018 pa bo treba pripraviti veliko enkratnih razkritij, saj bo zaključna bilanca stanja na dan 31.12.2017 bistveno drugačna od otvoritvene na dan 1.1.2018.


msrp15.png

Silva Koritnik Rakela

Prihodki iz pogodb s kupci

DATUM PONOVITVE ŠE NI DOLOČEN

Ta standard bo nadomestil kar nekaj standardov. Prehod na uporabo novih mednarodnih standardov računovodskega poročanja se praviloma izvede z uporabo za nazaj – torej kot bi ga uporabljali že v primerjalnem obdobju. Vendar prav ta standard daje tudi 'poenostavljeno možnost prehoda', vendar je kljub temu treba preračunati učinke na 1. januar 2017 in o tem poročati v letnem poročilu za leto 2017. Ali imate jasno predstavo kako izvesti prehod in katere podatke morate zagotoviti?


msrp16.png

Silva Koritnik Rakela in
Aleksandra Heinzer

Najemi

DATUM PONOVITVE ŠE NI DOLOČEN

Standard MSRP 16 – Najemi je bil sprejet 31. 10. 2017 in dopušča zgodnejšo uporabo. Torej ni ovir, da ga slovenska podjetja prvič uporabijo že v letu 2018, skupaj z MSRP 9 – Finančni instrumenti in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci. Vsi standardi zahtevajo pretežno uporabo za nazaj, kar pomeni, da bo treba prilagoditi otvoritev v bilanci stanja v obdobju prve uporabe.


Prijavite se lahko na posamezni seminar. 
Vabimo vas, da pri organizatorju povprašate za posebne ugodnosti pri prijavi na več seminarjev