Silva Koritnik Rakela

 
silva.png

je idejni vodja in gonilna sila Izobraževalne hiše Cilj. Svojo poklicno pot je začela na področju informatike, kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila v vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995, ko je pridobila naziv pooblaščene revizorke pa do avgusta 2010 je sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. Kot glavni revizor je več kot 12 let delovala v mednarodnih revizijskih hišah, kot sta Leitner in Leitner ter Pricewaterhouse Coopers (PWC), kasneje pa se je odločila za samostojno podjetniško pot.

Specializirana je na področju poznavanja Mednarodnih računovodskih standardov (IFRS), Ameriških splošno sprejetih računovodskih načel (US GAAP) ter Slovenskih računovodskih standardov (SRS). V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja Mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR.

Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Slovenska finančno računovodska stroka jo pozna predvsem po člankih, brez dlake na jeziku, ki so bili objavljeni v Financah, Reviji HRM, v Pravni praksi, na portalih Akademija Finance, IUS-Info, Dashöfer Verlag, SAOP, PRONET, Podjetnik.si, DaRa in Tax-Fin-Lex ter izvajanju kvalitetnih predavanj iz področja SRS, MSRP, DDPO ter Bilančnega prava za neračunovodje, kjer teorijo predstavi na slikovit, razumljiv način, podkrepljen s primeri iz prakse, udeleženci seminarjev pa domov vedno odnesejo še kup gradiva v fizični in elektronski obliki, ki jim služi še dolga leta po končanem izobraževanju. Kot predavateljica je sodelovala z vsemi največjimi slovenskimi izobraževalnimi inštitucijami, kot so Inštitut za računovodstvo, Center za izobraževanje, Center za izobraževanje v pravosodju, GV Založba, Davkoplačevalci, Slovenski inštitut za revizijo, Zbornica davčnih svetovalcev, zadnji dve leti pa svoje znanje predaja udeležencem seminarjev, ki jih organizira družba Tax-Fin-Lex ter izvaja svetovanje in izobraževanje po meri, za zaprte skupine in podjetja, ostaja pa tudi nosilka predmeta Mednarodni računovodski standardi na Slovenskem inštitutu za revizijo.

V zadnjih štirih letih se je posvetila predvsem izobraževanju prihodnosti – e-izobraževanju. V Izobraževalni hiši Cilj skrbno bdi nad vsebinami, ki nastajajo pod njeno taktirko. Je velika zagovornica tako imenovanega »kombiniranega učenja« (angl. Blended learning), kar pomeni, da z udeleženci teorijo predela izpred računalniškega zaslona, zahtevnejšo snov, izzive, vprašanja ter vaje pa rešuje na srečanjih v živo. Ta način učenja se je izkazal kot odlična praksa, saj udeleženci seminarjev in delavnic, snov predelajo v svojem tempu in ob svojem prostem času. Posnetki, gradivo in vaje pa jim omogočajo, da snov utrjujejo, dokler niso popolnoma prepričani v svoje znanje. Po drugi strani, jim takšen način učenja omogoča tudi, da snov, ki jo že obvladajo, enostavno preskočijo in se posvetijo še neosvojenim temam.

Skrb za stranke je zanjo bistvenega pomena in tako poleg izobraževanj, pa naj si bodo v klasični ali online obliki, pripravlja tudi brezplačne webinarje ter brezplačno e-gradivo. Vse vsebine pripravlja z mislijo, kako čim bolj preprosto predstaviti še tako zahtevno snov, velikokrat pa katero izmed gradiv nastane zaradi lastne potrebe, ko zazna, kaj vse računovodskim strokovnjakom primanjkuje, za lažje, hitrejše in učinkovitejše opravljanje dela.

Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka. V Izobraževalni hiši Cilj je dala priložnost mladi, neizkušeni, vendar danes že dobro utečeni ekipi, katerim je zvesta mentorica. Svojim zaposlenim popolnoma zaupa in jim pusti rasti. Poleg tega, da poučuje druge, se tudi sama neprestano izobražuje. Končala je izobraževanje iz andragogike, edino njeno nedokončano opravilo pa je zaključno delo na magistrskem študiju davčnega prava na PF Maribor, za katerega pa se je zavestno odločila, da ga ne bo dokončala.