ILU_BN_PRAVNIKI.jpg

Finance za pravnike
 

Vsak poslovni dogodek je treba presoditi z vidika ekonomske vsebine, pravne oblike in davčnih posledic. Zato smo pripravili izobraževalni program in ne enega samega seminarja ali delavnice. Izvedbo programa smo razdelili v vsebinsko zaokrožene module, katerih vrstni red ni naključen. Vsak naslednji modul predstavlja nadgradnjo znanja pridobljenega na prejšnjih modulih.

Izvedba programa bo v obliki delavnic (največ 15 udeležencev), katerih prednost je:

  • dovolj časa za ponavljanje,

  • nekaj vsebine v elektronski obliki ter predvsem

  • možnost komunikacije s predavatelji tudi po zaključku programa

  • in kar je najpomembnejše – glede na strukturo udeležencev praviloma enako (ne)znanje udeležencev, ki zasledujejo iste cilje.

Izobraževalne delavnice Finance za pravnike so pripravili predavatelji, z dolgoletnimi svetovalnimi izkušnjami s področja računovodenja, revizije, davčnega svetovanja, ocenjevanja vrednosti podjetij in financ. Pri svojem delu se pogosto srečujejo s pravniki, ki bi potrebovali tudi ekonomska znanja, ki jim jih institucionalno pridobljeno znanje ne da v zadostni meri.

ALI JE OBVEZNO OBISKATI VSE MODULE, KI JIH PROGRAM PONUJA?

Ne, moduli so zastavljeni tako, da vsak zase predstavljajo zaključeno celoto, tako, da je možna udeležba tudi na vsakem posameznem modulu.

KOMU SO DELAVNICE NAMENJENE:

• odvetnikom
• pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu
• podjetniškim in davčnim svetovalcem
• poslovodjem, ki odgovarjajo za poslovanje družb

Izobraževalne delavnice so namenjene pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem; tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in pravnikom v podjetjih. Izobraževanje je namenjeno tudi vsem drugim različnim nefinančnim profilom, ki pri svojem delu potrebujejo ta znanja.


Kdo bo z vami
 

silva.png

Silva Koritnik Rakela, DipIFR

Je predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

barbara_g.png

mag. Barbara Guzina

Partnerica in davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje, d.o.o., z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami na področju davčnega svetovanja. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.

simon.png

Simon Kolenc, FCCA, CFA

Strokovnjak na področju Slovenskih in Mednarodnih računovodskih standardov z licencama združenj ACCA in CFA ter pooblaščeni revizor. Sedaj svoje izkušnje in znanje uporablja za pomoč ostalim, kot samostojni svetovalec in predavatelj.


Program

 

Modul 1

Bilančno pravo


✔︎ e-Gradivo

✔︎ Pravila računovodenja

✔︎ Knjiženje pogostih dogodkov

✔︎ Interaktivne vaje

280 EUR

Modul 2

Davek od dohodkov pravnih oseb


✔︎ Obdavčitev dohodkov

✔︎ Razkritja v LP

✔︎ Stalne in začasne razlike

✔︎ Transferne cene

280 EUR

Modul 3

Analiza računovodskih izkazov


✔︎ Poslovanje v podjetjih

✔︎ Primerljivost izkazov

✔︎ Težave z likvidnostjo

✔︎ Opredelitev rač. kazalnikov

280 EUR


Izobraževanje po meri

Izkaže se, da so interna izobraževanja najbolj učinkovita. Izvajali smo jih že večkrat - tudi za eno samo osebo. Vse več vsebin imamo že tudi posnetih in ti posnetki dopolnjujejo srečanja v živo. Izobraževanje lahko izvedemo v enem dnevu na sedežu naročnika, kar zadošča za osnove s kasnejšim samostojnim učenjem. Cena za izvedbo je enaka kot bi bila kotizacija na razpisanih seminarjih. V tej ceni je vključeno več gradiva v elektronski obliki (posnetki), kot pa je na voljo udeležencem na klasičnih seminarji in možnost postavljanja vprašanj po zaključenem izobraževanj. Seveda vprašanj, ki niso svetovalne narave.