Back to All Events

Webinar: Pravila računovodenja in izračun odloženih davkov

ILU_BN_WEBINAR.png

Pravila računovodenja – izbrane teme

  •  Popravki napak iz prejšnjih obdobij v računovodskih izkazih in davčnih obračunih
  • SRS  (2016) in problemi v praksi (dobro ime, osnovna sredstva, finančne naložbe, rezervacije,…)
  • Razlike med SRS in MSRP v letu 2017
  • Spremembe MSRP v letu 2018 in 2019. Čemu nov 15.b člen v ZDDPO-2

Odloženi davki

  • Teorija odloženih davkov - posamezni členi iz SRS in MSRP
  • Zgled izračuna v samostojnih izkazih
  • Konsolidirani izkazi in odloženi davki

Trajanje: 90 minut
Predava: Silva Koritnik Rakela, DipIFR

Udeležba na webinarju je možna le ob nakupu
E-asistenta: Zaključni račun in DDPO 2017