Sep
17
9:00 AM09:00

NAJEMI – Aktualne teme in programska podpora

ILU_BN_ZAJTRK.png

CENA: brezplačno

Nova ureditev računovodenja najemov (MSRP 16 in spremembe SRS 2019) je prinesla nove izzive. V praksi se že pojavljajo številna vprašanja, ki so  povezana z razumevanjem zahtev standardov, pa tudi z davki.  Nanje bomo opozorili in odgovorili ob predstavitvi programske rešitve za vodenje najemov (Soft4Lessee), ki ga na slovenskem trgu nudi podjetje SAPEO, d.o.o. 

Ob prehodu se je treba opredeliti do pogodb, določiti trajanje najema in diskontno stopnjo. To pa je šele začetek. Računovodsko spremljanje najemov je lahko zelo zahtevno, saj se začetno pripoznane vrednosti kasneje spreminjajo iz različnih vzrokov - spremenjen obseg najema, sprememba trajanja najema, sprememba indeksov s katerimi se usklajuje obrok,… 

Ker pri kompleksnejših najemnih pogodbah računovodsko spremljanje le ni tako enostavno, da bi ga lahko rešili z namiznimi orodji, kot je EXCEL, vam ponujamo možnost, da na brezplačnem dogodku spoznate programsko rešitev za najeme Soft4Lessee, ki smo jo tudi sami preizkusili.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA

Vabimo predvsem računovodje, ki boste v praksi morali poskrbeti za nabor vseh potrebnih podatkov za prehod na novo ureditev ter knjigovodsko spremljati vse kasnejše spremembe. Spregovorili bomo o konkretnih knjiženjih – tako na zgledih(EXCEL)  kot z uporabo predstavljenega programa. 

Seveda pa je delavnica namenjena tudi informatikom, ki morajo poskrbeti za vključitev programske rešitve v obstoječe informacijske sisteme. 

KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Opozorila na dileme pri uporabi standardov v praksi

 • Seznanitev s programom za spremljanje najemov

 • Možnost izmenjave mnenj z udeleženci in gostiteljema

PROGRAM

8:30 – 9:00 Sprejem udeležencev

9.00 – 10.00 Aktualne dileme pri najemih (Silva Koritnik Rakela)

 • Kratek uvod v predstavitev

 • Dileme v praksi

  • Prilagoditev kontnega načrta

  • Pravica do uporabe – problematika začetnih vrednosti (neodbitni DDV) in amortizacija (DDPO)

  • Okoliščine za kasnejše merjenje najemov - vpliv na računovodske izkaze

 • Razprava na predlog udeležencev

10.00 – 10.30 Odmor za osvežitev in izmenjavo mnenj

10:30 – 11.30 Predstavitev programa Soft4Lessee (Žiga Našič)

 • Praktični primer vnosa najema v program

 • Kasnejša merjenja (indeksacija, sprememba trajanja najema,..)

 • Razkritja v letnih poročilih

KDO BO Z VAMI

Vsebinska vprašanja: Silva Koritnik Rakela

Predstavitev programa: Žiga Našič, SAPEO

PRIJAVA

Na voljo je le 20 prostih mest, zato pohitite s prijavo.

View Event →
miniWebinar: Medletno poročanje 2019 in predlog sprememb ZDDPO-2
Jul
5
1:00 PM13:00

miniWebinar: Medletno poročanje 2019 in predlog sprememb ZDDPO-2

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

Medletna poročila so v letu 2019 zaradi sprememb na področju računovodenja najemov in predlaganih sprememb davčne zakonodaje (vpliv na odložene davke) pomembna tematika. Naročniki e-paketa (obstoječi in novi) imate možnost dostopa do dveh posnetkov: Odloženi davki(3.2.2017) in Medletno poročanje (15.6.2017). Vse povedano še vedno velja.

PROGRAM

 • Pravila medletnega poročanja

 • Predlagane spremembe ZDDPO-2 in vpliv na medletno poročanje

 • Razkritja o najemih v (med)letnih poročilih.

PRIJAVA

Vsi prijavljeni boste po izvedenem spletnem seminarju na svoj elektronski naslov v roku 24 ur prejeli tudi povezavo do posnetka.

View Event →
miniWebinar NAJEMI: razkritja v letnih poročilih na primeru treh slovenskih podjetij
Jun
6
1:00 PM13:00

miniWebinar NAJEMI: razkritja v letnih poročilih na primeru treh slovenskih podjetij

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

V letnih poročilih za leto 2018 so morala podjetja razkriti informacije o vplivu spremenjene ureditve računovodenja najemov. To velja tako za uporabnike zbirke SRS kot MSRP. Izbrali smo javno objavljena letna poročila treh slovenskih podjetij - Petrol, Mercator in Gorenje, ki so razkrila učinke na bilanco stanja ob prehodu na MSRP 16 in na poslovni izid v letu 2019.

KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Seznanili se boste z obliko in vsebino obveznih razkritij povezanih z najemi,

 • samo prijavljenim bo na voljo dostop do posnetka,

 • po elektronski pošti vam bomo poslali izvlečke iz predstavljenih letnih poročil (strani povezane z najemi).

PROGRAM

 • Podlage za obvezna razkritja v zbirki SRS in MSRP,

 • možni načini prehoda na novo ureditev najema in vpliv na davčno osnovo,

 • pregled razkritij v letnih poročilih izbranih podjetij,

 • vpliv na bilanco stanja 1.1.2019,

 • vpliv na izkaz uspeha 2019.

PRIJAVA

Vsi prijavljeni boste po izvedenem spletnem seminarju na svoj elektronski naslov prejeli tudi povezavo do posnetka.

View Event →