miniWebinar NAJEMI: razkritja v letnih poročilih na primeru treh slovenskih podjetij
Jun
6
1:00 PM13:00

miniWebinar NAJEMI: razkritja v letnih poročilih na primeru treh slovenskih podjetij

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

V letnih poročilih za leto 2018 so morala podjetja razkriti informacije o vplivu spremenjene ureditve računovodenja najemov. To velja tako za uporabnike zbirke SRS kot MSRP. Izbrali smo javno objavljena letna poročila treh slovenskih podjetij - Petrol, Mercator in Gorenje, ki so razkrila učinke na bilanco stanja ob prehodu na MSRP 16 in na poslovni izid v letu 2019.

KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Seznanili se boste z obliko in vsebino obveznih razkritij povezanih z najemi,

 • samo prijavljenim bo na voljo dostop do posnetka,

 • po elektronski pošti vam bomo poslali izvlečke iz predstavljenih letnih poročil (strani povezane z najemi).

PROGRAM

 • Podlage za obvezna razkritja v zbirki SRS in MSRP,

 • možni načini prehoda na novo ureditev najema in vpliv na davčno osnovo,

 • pregled razkritij v letnih poročilih izbranih podjetij,

 • vpliv na bilanco stanja 1.1.2019,

 • vpliv na izkaz uspeha 2019.

PRIJAVA

Vsi prijavljeni boste po izvedenem spletnem seminarju na svoj elektronski naslov prejeli tudi povezavo do posnetka.

View Event →
Jan
31
9:00 AM09:00

Excel za računovodje - Najemi

ILU_BN_NAJEMI.png

CENA: 290 EUR + DDV

Kako najeme po standardu MSRP 16 in SRS (2019) spremeniti v številke?

potrebno znanje za vsakega računovodjo / uveljavljena strokovna predavateljica / Excelove predloge / delo na konkretnih primerih / seminar z delavnico

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN

Izobraževanje poteka v obliki seminarja z delavnico in je namenjeno vsem pripravljalcem računovodskih izkazov, ki boste v praksi morali poskrbeti za nabor vseh potrebnih podatkov za prehod na novo ureditev.

Izobraževanje je namejeno tudi vsem, ki že imate programsko podporo za vodenje najemov, pa morate razumeti vsebino sprememb.

KAJ BOSTE PRIDOBILI Z IZOBRAŽEVANJEM?

 • Izvedeli boste vse o novem standardu na področju najemov na številnih zgledih.

 • Excel predloge, ki bodo vaša osnova za vodenje najemov.

 • Odgovore na vaša konkretna vprašanja.

PROGRAM

O najemih od A do Ž z vidika spremenjenih računovodskih standardov

 • Kdaj sploh govorimo o najemu

 • Prehod na novo ureditev

 • Vpliv na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida

 • Ocene trajanje najema in diskontne stopnje

 • Kasnejše spremembe najemov – prekinitev, podaljšanje

Priprava Excela za vodenje najemov – kako podatke zbrati in urediti ter jih preračunati

 • Predstavitev finančnih funkcij

 • Izračun sedanje vrednosti bodočih najemnin

 • Amortizacija pravice do uporabe

 • Izdelava amortizacijskega načrta odplačila obveznosti iz najema

Uporaba predlog za delo z računalnikom - izračunavanje in vodenje najemov v Excelu

 • Prehod na MSRP 16

  • Nabor podatkovIzbira računovodske usmeritve

  • Razkritja ob prehodu

 • Redna razkritja v letnih poročilih

 • Razprava o vprašanjih udeležencev

KDO BO Z VAMI

ROK.jpg

ROK GODEC

Odličen B2 predavatelj Rok Godec z dolgoletnimi izkušnjami na področju poučevanja uporabnikov računalniških programov. Izvedel je že preko 10.000 pedagoških ur delavnic. Specializiran je za zahtevnejše Excel, Access ter Project tečaje. Pridobil je naziv Microsoft Office Specialist Master.

silva.jpg

SILVA KORITNIK RAKELA

Uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. Kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

 

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja delavnice, družbo B2.

View Event →
miniWebinar: Prehod na nov način računovodenja (SRS 1 in MSRP 16)
Jan
17
1:00 PM13:00

miniWebinar: Prehod na nov način računovodenja (SRS 1 in MSRP 16)

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

Računovodenje najemov v okviru zbirke MSRP in SRS je doživelo temeljito prenovo. Vsaj za najemnike lahko rečemo, da nikoli ne bo več tako, kot je bilo. Bilo pa je tako, da obveznosti iz poslovnih najemov niso bile vključene v bilanco stanja. Večina najemov pripoznana v bilanci stanja – kar pomeni, da bodo podjetja na aktivni strani izkazovala pravico do uporabe sredstva in na pasivni strani obveznosti iz najemov.

POGLEDALI SI BOMO

 • možnosti prehoda

 • prikaz prehoda na zgledih - v številkah

 • primerjava prehodov

PRIJAVA

View Event →