Back to All Events

SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2019

ILU_BN_SEMINARJI.png

CENA: 220 EUR + DDV

Zbirka slovenskih računovodskih standardov (SRS) je doživela kar nekaj sprememb, ki so posledica uskladitve z zbirko mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). Te spremembe vplivajo predvsem na zunanje poročanje za leto 2019, zato je sedaj skrajni čas za seznanjanje s spremembami. Da bi pridobili vpogled v spremembe in napotke za prilagoditev procesov v računovodskih oddelkih se udeležite izobraževanja in se pripravite na implementacijo sprememb. 

Komu je seminar namenjen?

• poslovodstvu (direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom)
• pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh 
• analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov 
• informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

Zakaj se udeležiti seminarja?

• Ni samo teorija - vse do zgledov knjiženj in napotkov za operativno delo
• Predstavili bomo davčni vidik
• Dobili boste odgovor na vprašanje ali je potrebna posebna programska podpora za vodenje 
• V vašem kraju - predavateljica, ki je izvedla že več ponovitev seminarja

Program

 • SRS 15 (2019) Prihodki
    - Primerjava SRS 15 (2019) in SRS 15 (2016)
    - Osnovne definicije iz standarda: kupec, pogodba, izvršitvena obveza, samostojna prodajna cena,..
    - Zgledi knjiženja po SRS 15 (2019)
    - Primerjalni prikaz SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019) po členih (Priloga v gradivu)

 • Sprememba SRS 3 

 • Finančni instrumenti

 • Pojasnilo o kriptovalutah

 • Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)
    - Kdaj govorimo o najemih in kdaj o storitvah
    - Najemi manjših vrednosti in kratkotrajni najemi
    - Začetno merjenje obveznosti iz najema
    - Kasnejše spremembe najemov na zgledih- podaljšanje ali krajšanje trajanje najema, odpoved, sprememba višine obroka,....
    - Prehod na nov standard
    - Primerjalni prikaz 2016/2019 obstoječih členov SRS (2016) povezanih z najemi (Priloga v gradivu) 

 • Vprašanja in odgovori
  Na našem seminarju boste v kratkem času boste dobili vpogled v vse spremembe SRS. Posebej vam bosta v pomoč obe prilogi s primerjavo členov standardov iz leta 2016 in 2019. Priloge z zgledi knjiženj vam bodo služile pri delu v praksi. Po zaključku bo predavateljica odgovarjala tudi na vprašanja povezana z ostalimi računovodskimi standardi.

Kdo bo z vami

Seminar bo vodila Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon

Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Je avtorica zgledov knjiženj povezanih z relevantno zakonodajo v okviru skupnega projekta s podjetjem Tax-fin-lex.


S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja seminarja - Izobraževalno razvojno agencijo Pira.

Earlier Event: March 20
Excel za računovodje - Najemi
Later Event: April 12
Spremembe SRS v letu 2019