Back to All Events

Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun

 • CPU 27a Kardeljeva ploščad Ljubljana, Ljubljana, 1000 Slovenia (map)
ILU_BN_DDPO.jpg

CENA: 220EUR + DDV

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) doživlja stalne spremembe in s 1. januarjem 2018 bomo uporabljali že 23. verzijo tega zakona. Čeprav zadnje spremembe niso posegle v zasnovo zakona, se v praksi porajajo številna vprašanja. Veliko jih je povezanih tudi s pravili računovodenja, ki so se za uporabnike zbirke SRS spremenila v letu 2016 in zaradi novih MSRP, ki se začnejo uporabljati v letu 2018.

Računovodsko evidentiranje dogodkov je pomembno tudi za sestavitev davčnih obračunov v prihodnjih obdobjih, saj obstajajo številne razlike med obravnavo prihodkov in odhodkov za poslovne namene in za davčne namene. Prav zato je seminar razdeljen v dva vsebinska sklopa - računovodski in davčni, ki pa se bosta pri izvajanju prepletala. Predavateljici sta izbrali teme, na katere na svojem strokovnem področju največkrat odgovarjata.

V zadnjem delu seminarja bo dovolj časa za vprašanja udeležencev in po končanem seminarju za tiste, ki ste začetniki v stroki.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki ste v podjetjih ali skupinah podjetij zadolženi za sestavitev davčnega obračun davka od dohodkov pravnih oseb – tudi tistim, ki boste ta obračun sestavljali prvič. Slednjim bomo namenili čas še po zaključku seminarja.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • V kratkem času vam bodo predstavljene spremembe v računovodenju in njihov vpliv na izkaze ter davčni obračun

 • Pridobili boste teoretične podlage s področja poslovanja med povezanimi osebami

 • Predstavili vam bomo pogoste davčne probleme v praksi na izbranih postavka DDPO

 • Znali boste izračunati odložene davke – delovni zvezek z rešitvami boste dobili v elektronski obliki

 • Vprašanja boste lahko postavljali dvema predavateljicama – davčni svetovalki in svetovalki s področja SRS in MSRP - tudi po zaključenem seminarju

PROGRAM

9.00 – 10.30

Spremenjena pravila računovodenja (Silva Koritnik Rakela)

 • Prehod na spremenjene računovodske standarde

 • Popravki napak iz prejšnjih obdobij

 • Spremembe SRS iz leta 2016 in problemi v praksi (dobro ime, osnovna sredstva, finančne naložbe, rezervacije,…)

 • Spremembe MSRP v letu 2018 in 2019 - finančni instrumenti, prihodki in najemi

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

Pomembna področja obračuna DDPO (mag. Barbara Guzina)

 • Poslovanje s povezanimi osebami z davčnega vidika

 • Davčni odtegljaj in odbitek tujega davka

 • Uporaba mednarodnih pogodb in EU Direktiv za znižanje davčnega bremena

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

Davčni obračun od postavke do postavke (mag. Barbara Guzina in Silva Koritnik Rakela)

 • Pregled posameznih postavk prihodkov in odhodkov

 • Povečanja in zmanjšanja davčne osnove

 • Davčne olajšave

 • Izračun davčne obveznosti obdobja in akontacije

 • Izračun in pripoznavanje odloženih davkov na zgledu (delovni zvezek z rešitvami bo posredovan v elektronski obliki)

KDO BO Z VAMI

silva.png

Silva Koritnik Rakela, DipIFR

Bivša pooblaščena revizorka z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Trenutno vso svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.

 
barbara_g.png

mag. Barbara Guzina

Partnerica in davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje, d.o.o., z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami na področju davčnega svetovanja. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.

 

Klik na gumb vas bo prestavil na spletno stran organizatorja.

Earlier Event: February 12
Spremembe SRS v letu 2019