Back to All Events

Spletni seminar: Odloženi davki v povezavi z ZDDPO-2

  • CPU 27a Kardeljeva ploščad Ljubljana, Ljubljana, 1000 Slovenia (map)
ILU_BN_ODL-DAV.jpg

CENA: 79EUR + DDV

Naša država je z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) poskrbela za kar nekaj razlik med računovodskim dobičkom(poslovnim izidom pred davki) in obdavčljivim dobičkom(davčno osnovo). Del razlik je takšne narave, da jih lahko poračunamo v prihodnjih davčnih obdobjih in so podlaga za obračun odloženih davkov.

Za uspešno praktično delo in razumevanje pravnih podlag, je nujno osvojiti teoretično znanje o odloženih davkih. Treba je spoznati določbe računovodskih standardov in člene iz ZDDPO-2, ki začasno omejujejo priznavanje odhodkov in prihodkov za davčne namene.

Ker se izračuna odloženih davkov naučimo samo z vajo, bomo to na spletnem seminarju tudi naredili. Prikazali bomo izračun odloženih davkov na zgledu podjetja in še več. Pripravili smo tudi gradivo za utrjevanje znanja po končanem seminarju. Dobili ga boste v obliki delovnega zvezka, ki ga seveda spremlja tudi rešitev. Rešitev vsebuje sklicevanje na člene ZDDPO-2.  

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki morajo znati obračunati odložene davke in razumeti njihovo vsebino:

  • Računovodje

  • Vodje financ in računovodstva

  • Davčni svetovalci

PROGRAM

  • Opredelitev odloženih davkov

  • Podlage za odložene terjatve in odložene obveznosti za davek

  • Praktični izračun odloženih davkov v namišljenem podjetju

KORISTI ZA UDELEŽENCE

  • Posnetek spletnega seminarja

  • Delovni zvezek za utrjevanje znanja

  • Predavateljici boste lahko poslali vprašanje tudi po zaključku seminarja

KDO BO Z VAMI

silva.png

Silva Koritnik Rakela, DipIFR

Bivša pooblaščena revizorka z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Trenutno vso svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.