Back to All Events

Kriptovalute in kriptožetoni – računovodski in davčni vidik

  • Poslovna hiša Unija Tržaška cesta 515 1351 Brezovica pri Ljubljani (map)

CENA: 79 EUR + DDV

Niti Slovenski računovodski standardi (SRS) niti Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) nimajo izrecno urejenega računovodenja kriptovalut. Na spletnem seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti jih uvrščamo ter katere prihodkein odhodke, povezane s kriptovalutami in kriptožetoni, je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Teorijo bomo dopolnjevali z zgledi knjiženj, ki so povezani z zakonodajo in računovodskimi standardi, in se lotili tudi (trenutne) davčne obravnave transakcij s kriptovalutami.

Vsekakor pa bo dovolj časa za vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite že ob prijavi, na samem seminarju in tudi po njem.

Kriptovalute in kriptožetoni
računovodski in davčni vidik

Četrtek, 15.3.2018 | 13.00 - 14.30


Računovodski in davčni vidik kriptovalut in kriptožetonov

  • Opredelitev gospodarskih kategorij
  • Opredelitev relevantnih računovodskih standardov
  • Določanje poštene vrednosti - davčna obravnava

Zgledi knjiženj

  • Kriptovalute - neopredmeteno sredstvo ali zaloge
  • Kriptožetoni - obveznosti ali (odloženi) prihodki

Primer razkritij v (tujih) letnih poročilih


Čas za vprašanja

S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja kratkega seminarja - Inštitut za računovodstvo.