Back to All Events

Prehod na MSRP v praksi

 • CPU - parkiranje brezplačno Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)
ILU_BN_MSRP.png

CENA 220 EUR + DDV

Ste tudi vi med tistimi, ki bodo začeli uporabljati Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP), ne veste pa kje začeti s spoznavanjem zbirke? Odgovor boste našli v nadaljevanju.

V letu 2019 sta zbirki SRS in MSRP ponovno »usklajeni«, vendar še vedno obstajajo določene razlike na katere bomo na seminarju opozorili. Prehod na spremenjeni okvir računovodskega poročanja ima tudi davčne posledice. Na konkretnem zgledu bomo prikazali izbirne možnosti ob prehodu na MSRP ter njihov vpliv na davčno osnovo ob prehodu in v prihodnjih obdobjih.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), in ki želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati razlike med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvom ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

Pet koristi za udeležence

 • Vpogled v zbirko MSRP v kratkem času

 • Prikaz razlik med SRS in MSRP na zgledih knjiženja

 • Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika

 • Primerjalni prikaz učinkov prehoda iz SRS 2016 na MSRP

 • Napotki za opravljaje izpita iz poznavanja MSRP iz prve roke

Program

9.00 – 10.30

Nacionalna zakonodaja in MSRP

 • Postopek sprejemanja MSRP

 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP

 • Davek od dohodkov pravnih oseb

 • Letno poročilo in obvezna razkritja

Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP

 • Sistematika zbirke

 • Poštene vrednosti za računovodske namene

 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP (nadaljevanje)

 • Dobro ime

 • Finančne naložbe v kapital - poudarek na naložbe v odvisna podjetja in pridružena podjetja

 • Kapital in obveznosti

 • Rezervacije

 • Računovodsko poročilo in obvezna razkritja

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

Prehod na MSRP

 • Predstavitev MSRP 1 – ureditev prehoda

 • Zgled prehoda v primerjavi s SRS 2016

 • Obvezna uporaba za konsolidirana poročila – kaj pa samostojni izkazi

 • Primerjalna obdobja v računovodskih poročilih

 • Medletna poročila

Kdo bo z vami

Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja seminarja, družbo Tax-Fin-Lex.