Back to All Events

10 mesečna praksa SRS 2016 - pogosta vprašanja in primerjava z MSRP

 • CPU 27a Kardeljeva ploščad 1000 Ljubljana Slovenia (map)

CENA: 120 EUR + DDV

V teh dneh se zaključuje prvih šest mesecev odkar so v uporabi prenovljeni Slovenski računovodski standardi (SRS 2016) ter tudi prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje. V praksi so se že pojavila številna vprašanja v zvezi s tem in prav njim je namenjen ta seminar. Tematika bo predstavljena na konkretnih primerih, uporabili bomo e-paket SRS 2016 s 400 zgledi knjiženj in izpostavili vsa tista, kjer se je v praksi do sedaj pojavilo največ vprašanj.

Na seminarju boste prejeli posebno darilo: dodatno uro izobraževanja, kjer bodo predstavljene rešitve iz MSRP, ki se razlikujejo od SRS!

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen vsem računovodjem in finančnikom, ki uporabljajo Slovenske računovodske standarde ter vsem tistim, ki načrtujejo prehod na Mednarodne računovodske standarde. Le-ti pri marsikaterem računovodji zaradi svoje obsežnosti vzbujajo nelagodje, na seminarju pa boste spoznali, da so SRS precej skladni z MSRP, saj so to standardi, ki se uporabljajo že v 140 državah.

Vsebina seminarja je primerna tudi za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati spremembe oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij, na družbenike in tudi na poslovodstva. Še posebej ga priporočamo tistim, ki morajo sprejeti odločitev o morebitnem prehodu na MSRP.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Možnost komunikacije s predavateljico tudi po seminarju
 • Zgledi knjiženj za izbrane spremembe
 • Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika
 • Prikaz prehoda na SRS 2016 na zgledu
 • Predstavitev zbirke MSRP in učinki ob prehodu

PROGRAM


9.00 – 10.30
Sistematika SRS 2016

Spremembe po posameznih kategorijah

 • Izračun bilančnega dobička
 • Dobro ime
 • Revalorizacije opredmetenih sredstev
 • Finančne naložbe v kapital - poudarek na naložbe v odvisna podjetja in pridružena podjetja

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.45
Poštene vrednosti in slabitev

 • Poštene vrednosti v računovodskih izkazih
 • Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev

Prehod na SRS 2016

 • Prehod na SRS 2016 na zgledu - tudi davčni vidik
 • Zahtevana razkritja v letnih poročilih 2016
 • Medletno poročanje - posebnosti

PREDSTAVITEV e-paketa SRS 2016 z zgledi 400 knjiženj in portala Tax-Fin-Lex 
Predstavitev bo potekala tako, da bodo udeleženci seminarja sodelovali z vprašanji in predlogi.

12.45 – 13.00
Krajši odmor

13.00 – 13.45
Prehod na MSRP 2016 + darilo: dodatna ura izobraževanja!

 • Seznam veljavnih standardov MSRP
 • Predstavitev izbranih razlik v primerjavi s SRS
 • Napotki za prehod na MSRP

POSEBNO DARILO

Dodatna ura izobraževanja: Predstavitev rešitev iz MSRP, ki se razlikujejo od SRS ter možni učinki ob prehodu na MSRP!

KDO BO Z VAMI

Mentorica bo Silva Koritnik Rakela, ki je tudi avtorica gradiva. Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. Je avtorica strokovnih prispevkov in člankov za različne publikacije. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij, združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj.

Earlier Event: October 19
MSRP in dileme ob prehodu (osnove)
Later Event: November 9
MSRP modul III: Nefinančna sredstva