Back to All Events

MiniWebinar: Stroški dela - zaposleni in nezaposleni

CENA: brezplačno

Kratka informativna druženja, na temo Slovenskih računovodskih standardov in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki smo jih poimenovali miniWebinarji. V januarju, februarju in marcu, bomo ob petkih od 9.00 do 9.30, obravnavali različne tematike - od najaktualnejših, pa do tistih, po katerih najbolj sprašujete.

  • Predstavitev e-paketov SRS in MSRP na zgledih knjiženj,
  • spoznajte avtorico e-paketov, Silvo Koritnik Rakela v živo,
  • čas bo tudi za vaša vprašanja,
  • število mest je omejeno.

Tema tega tedna so Stroški dela.