Back to All Events

SRS 2016 - pogosta vprašanja in primerjava z MSRP 2016

 • CPU Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)

CENA: brezplačno ob naročilu e-paketa SRS 2016

S 1. 1. 2016 smo začeli uporabljati precej prenovljeno zbirko SRS 2016 ter prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje. V praksi so se pojavila že številna vprašanja in prav tem namenjamo ta seminar.
Vzporedno bomo predstavili tudi računovodske rešitve iz MSRP –
ugotovili boste, da razlik ni prav veliko.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki želijo na zgledih spoznati spremembe. Nekatera podjetja bodo morda prešla na uporabo MSRP, ki v očeh računovodij vzbujajo nelagodje, vendar neupravičeno. Razlik med obema zbirkama ni veliko.

Vsebina je primerna tudi za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati spremembe oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij, na družbenike in tudi na poslovodstvo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Zgledi knjiženj za izbrane spremembe
 • Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika
 • Pripravili smo seznam zahtevanih razkritij v letnem poročilu v skladu z ZGD-1
 • Praktični prikaz prehoda na SRS 2016 na zgledu
 • Kratka predstavitev zbirke MSRP v povezavi s SRS

PROGRAM

9.00 – 10.30
SRS 2016

 • Sistematika SRS 2016 v primerjavi s SRS 2006
 • Spremembe po posameznih kategorijah
  • Izračun bilančnega dobička
  • Dobro ime
  • Revalorizacije opredmetenih sredstev
  • Finančne naložbe v kapital - poudarek na naložbe v odvisna podjetja in pridružena podjetja
  • Terjatve - pravila za slabitev
  • Rezervacije

10.30 – 11.00
ODMOR s prigrizkom in kavico

11.00 – 12.30
SRS 2016 - nadaljevanje

 • Poštene vrednosti v računovodskih izkazih
 • Slabitev sredstev
 • Konsolidacija – katera pravila uporabiti
 • Prehod na SRS 2016 na zgledu – tudi davčni vidik
 • Zahtevana razkritja v letnih poročilih 2016

11.00 – 12.30
MSRP 2016

 • Seznam veljavnih standardov in kratka predstavitev
 • Pravila za prehod iz SRS na MSRP

12.30 – 13.00
PREDSTAVITEV E-PAKETA SRS 2016 in portala Tax-Fin-Lex

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela je predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj. Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike, kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij, je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995 do avgusta 2010, je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka. Strokovne članke predavateljice si lahko preberete tudi v temi tedna v TFL Glasniku. V njih obravnava dobro ime v letu 2016poslovne kombinacijedržavne podpore in spremembe na področju računovodskega poročanja v letu 2016 .