Back to All Events

PONOVITEV kriptoWEBa: Kriptovalute in kriptožetoni – računovodski in davčni vidik

CENA: 59 EUR + DDV

Ponovitev webinarja Kriptovalute in kriptožetoni – računovodski in davčni vidik, tokrat v organizaciji družbe Tax-Fin-Lex

Niti Slovenski računovodski standardi (SRS) niti Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) nimajo izrecno urejenega računovodenja kriptovalut. 
Na spletnem seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti jih uvrščamo ter katere prihodke in odhodke, povezane s kriptovalutami in kriptožetoni, je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

Teorijo bomo dopolnjevali z zgledi knjiženj, ki so povezani z zakonodajo in računovodskimi standardi, in se lotili tudi (trenutne) davčne obravnave transakcij s kriptovalutami.

Ste zamudili prejšnji kriptoWEB in bi se nam radi pridružili v živo?

Vsekakor bo dovolj časa za vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite že ob prijavi, na samem webinarju in tudi po njem.

 

Kriptovalute in kriptožetoni
računovodski in davčni vidik

Sreda, 28.3.2018 | 13.00 - 14.30


Računovodski in davčni vidik kriptovalut in kriptožetonov

  • Opredelitev gospodarskih kategorij
  • Opredelitev relevantnih računovodskih standardov
  • Določanje poštene vrednosti - davčna obravnava

Zgledi knjiženj

  • Kriptovalute - neopredmeteno sredstvo ali zaloge
  • Kriptožetoni - obveznosti ali (odloženi) prihodki

Primer razkritij v (tujih) letnih poročilih


Čas za vprašanja

 

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, DipIFR
Bivša pooblaščena revizorka, z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Zadnje leto raziskuje tudi računovodski vidik kriptovalut, ki je v Sloveniji še vedno neurejen. Svoja spoznanja prenaša na bralce njenih blogov ter udeležence seminarjev in webinarjev, pri katerih najbolj spodbuja diskusijo.
Trenutno vso svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.

S klikom na gumb VEČ boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja webinarja, družbo Tax-Fin-Lex.