Back to All Events

6 mesečna praksa SRS 2016 - pogosta vprašanja in primerjava z MSRP

 • GZS - PARKIRANJE BREZPLAČNO DIMIČEVA 9 1000 LJUBLJANA (map)

IZVEDBA ZAGOTOVLJENA: LE ŠE NEKAJ PROSTIH MEST

CENA: 120 EUR + DDV 

Posebno darilo: dodatna ura izobraževanja, kjer bodo predstavljene reštve iz MSRP, ki se razlikujejo od SRS

V teh dneh se zaključuje prvih šest mesecev, odkar so v uporabi prenovljeni Slovenski računovodski standardi (SRS 2016) ter tudi prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje. V praksi so se že pojavila številna vprašanja v zvezi s tem in prav njim je namenjen ta seminar. Tematika bo predstavljena na konkretnih primerih: uporabili bomo e-paket SRS 2016 s 400 zgledi knjiženj in izpostavili vsa tista, kjer se je v praksi do sedaj pojavilo največ vprašanj.

Na seminarju boste prejeli posebno darilo: dodatno uro izobraževanja, kjer bodo predstavljene rešitve iz MSRP, ki se razlikujejo od SRS! 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen vsem računovodjem in finančnikom, ki uporabljajo Slovenske računovodske standarde ter vsem tistim, ki načrtujejo prehod na Mednarodne računovodske standarde. Le-ti pri marsikaterem računovodji zaradi svoje obsežnosti vzbujajo nelagodje, na seminarju pa boste spoznali, da so SRS precej skladni z MSRP, saj so to standardi, ki se uporabljajo že v 140 državah.

Vsebina seminarja je primerna tudi za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati spremembe oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij, na družbenike in tudi na poslovodstva. Še posebej ga priporočamo tistim, ki morajo sprejeti odločitev o morebitnem prehodu na MSRP.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Možnost komunikacije s predavateljico tudi po seminarju
 • Zgledi knjiženj za izbrane spremembe
 • Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika
 • Prikaz prehoda na SRS 2016 na zgledu
 • Predstavitev zbirke MSRP in učinki ob prehodu

PROGRAM

9.00 – 10.30

SISTEMATIKA SRS 2016

SPREMEMBE PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH

 • Izračun bilančnega dobička
 • Dobro ime – amortizacija
 • Revalorizacije opredmetenih sredstev
 • Finančne naložbe v kapital - poudarek na naložbe v odvisna podjetja in pridružena podjetja

10.30 – 11.00
ODMOR s prigrizkom in kavico

11.00 – 12.45

POŠTENE VREDNOSTI IN SLABITEV

 • Poštene vrednosti v računovodskih izkazih
 • Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev

PREHOD NA SRS 2016

 • Prehod na SRS 2016  na zgledu knjiženja – tudi davčni vidik
 • Zahtevana razkritja v letnih poročilih 2016
 • Medletno poročanje – posebnosti

PREDSTAVITEV E-PAKETA SRS 2016 in portala Tax-Fin-Lex na vprašanjih udeležencev

12.45 – 13.00

KRAJŠI ODMOR

13.00 – 13.45

PREHOD NA MSRP 2016    

 • Seznam veljavnih standardov MSRP
 • Predstavitev izbranih razlik v primerjavi s SRS
 • Napotki za prehod na MSRP

KDO BO Z VAMI

Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. v sodelovanju z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o. Strokovne članke predavateljice si lahko preberete tudi v temi tedna v TFL Glasniku, brezplačne vsebine, ki jih pripravlja predavateljica in so vam lahko v pomoč pri delu pa najdete tukaj