Back to All Events

2. ponovitev - MSRP 17: Zavarovalne pogodbe

 • CPU - parkiranje brezplačno Dimičeva ulica 13 1000 Ljubljana (map)
ILU_BN_MSRP_17.jpg

CENA: 280 EUR + DDV

Upravni odbor za Mednarodne računovodske standarde (IASB) je v maju 2017 končno izdal MSRP 17 - Zavarovalne pogodbe (MSRP 17). V prvi fazi je odbor v letu 2004 izdal MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe kot vmesni standard (prva uporaba v 2005), ki pa v resnici ni ravno reševal neprimerljivosti, ki se pojavlja med zavarovalnicami z različnih trgov. MSRP 17 bo v letnih poročilih obvezno veljaven s 1. januarjem 2021, ko bo nadomestil MSRP 4. Standard še ni sprejet v EU. Planiran sprejem standarda v EU je v tretjem četrtletju 2018, planirana uporaba v EU pa prav tako s 1. 1. 2021.

Kljub temu, da standard še ni sprejet v EU in kljub temu, da se prva uporaba zdi daleč (tri in pol leta), se je potrebno lotiti razumevanja MSRP 17 čimprej, ker bo povzročil velike spremembe v računovodskih izkazih družb, ki izdajajo zavarovalne pogodbe. Zelo bo vplival na podatke, IT in procese, ki se uporabljajo pri pripravi računovodskih izkazov ter tudi na vpletene zaposlene.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena pripravljavcem računovodskih izkazov družb, ki izdajajao zavarovalne pogodbe (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah, aktuariatu) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami
 • Predavatelj z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP v zavarovalnicah in drugih finančnih kot nefinančnih družbah
 • Predstavitev kompleksnega na razumljiv način
 • Diskusija ali zamakniti implementacijo MSRP 9 na isti dan kot MSRP 17
 • Interaktivna komunikacija s predavateljem in odgovori na konkretna vprašanja

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • Zgodovina razvoja in zakaj je potrebna sprememba
 • Definicija zavarovalne pogodbe
 • Pripoznavanje in začetno merjenje zavarovalnih pogodb
 • Kasnejše merjenje zavarovalnih pogodb – splošni model

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • Prilagoditve splošnega modela - pristop prilagodljivega zaslužka (ang. VFA)
 • Druge prilagoditve splošnega modela
 • Povezava MSRP 17 z MSRP 9

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • Prikazovanje in razkrivanje zavarovalnih pogodb
 • Prva uporaba standarda in prehod

KDO BO Z VAMI

Simon Kolenc FCCA, CFA je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Sedaj svoje izkušnje in znanje uporablja za pomoč ostalim, kot samostojni svetovalec in predavatelj.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja delavnice, družbo Tax-Fin-Lex.