dobiček pred davki

Računovodski dobiček ali davčna osnova?

Blog je bil objavljen 13.2.2018 na Minimaxovi spletni strani
(podjetje SAOP)

Vsakega podjetnika zanima, kakšen bo njegov dobiček (ali izguba) in koliko davka bo moral plačati. Odgovor ni enostaven, saj obstaja razlika med računovodskim dobičkom in davčno osnovo, od katere se dejansko obračuna davek. Pa poglejmo, kakšne so razlike. 

Kaj je računovodski dobiček

“Računovodski dobiček” je razlika med prihodki in odhodki, ki so evidentirani v poslovnih knjigah. Drug izraz za računovodski dobiček je “dobiček pred davki”. 

PRIMER: Če ima podjetje 500.000 evrov prihodkov in 499.000 evrov odhodkov, znaša njegov računovodski dobiček 1.000 evrov. 

Kaj je davčna osnova (obdavčljivi dobiček)? 

Izhodišče za ugotavljanje davčne osnove je računovodski dobiček, vendar sta davčna osnova in računovodski dobiček skoraj vedno različna.

Nekateri odhodki niso davčno priznani, zato zvišujejo davčno osnovo. To so npr: reprezentanca (priznana je v višini 50 %), popravki terjatev, denarne kazni, obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov, poslovno nepotrebni odhodki itd. 

Davčno osnovo znižujejo vlaganja v nekatera osnovna sredstva, olajšave za raziskave in razvoj, izdatki za študente na praksi, zaposlovanje invalidov … 

PRIMER: Če bi naše podjetje med odhodki imelo še 1.000 evrov stroškov reprezentance in popravek vrednosti terjatev v višini 9.500 evrov, bi se davčna osnova povečala za 10.000 evrov (50 % stroškov reprezentance in celoten popravek vrednosti terjatev).

Za lastnike podjetij je davek odhodek – zmanjšuje dobiček

Naše podjetje s 1.000 evri računovodskega dobička bi ob 19 % davčni stopnji teoretično moralo plačati ... VEČ