trajanje najema

Sprejete spremembe ZDDPO-2 veljajo že za leto 2019

Jesen nas je na davčnem področju bogato obdarila. Računovodska stroka bo skupaj z informatiki prilagajala programske rešitve, da bo delo nemoteno potekalo. Nekatere spremembe veljajo že za poslovno leto 2019. Tokrat smo se odločili, da ne pišemo članka o teh spremembah, temveč vam jih predstavimo v zvočnem zapisu.

Prva sprememba je povezana z najemi (lizingi), natančneje z obračunom amortizacije pravice do uporabe sredstva. Ta sprememba velja že od 1.1.2019. Druga sprememba je povezana z omejitvijo zniževanja davčne osnove, ki sicer velja za davčna obdobja, ki se začnejo 1.1.2020 ali kasneje. Bo pa vplivala na obračun odloženih davkov že v letu 2019.

Kako določiti trajanje najema?

Po številnih izvedbah seminarja o najemih, na katerih so bila zastavljena vprašanja iz prakse, se je največkrat pojavljalo vprašanje: »Kako določiti trajanje najema?«. Pri odgovoru na to vprašanje je treba upoštevati tudi določbe Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) na katere opozarjamo v spodnjem posnetku.

Posnetek je izsek iz spletnega seminarja NAJEMI: 5 odgovorov na najpogostejša vprašanja in je del spletnega gradiva e-Asistent NAJEMI.