kontni načrt 2016

Kontni načrt primerjava 2010-2016

 
 

Kontni načrt 2016 - seznam sprememb