seznam sprememb kontni načrt 2016

Kontni načrt 2016 - seznam sprememb