Back to All Events

SRS 2016 in ZGD-1 ter uporaba v praksi - Ljubljana

CENA: 190 EUR + DDV

Zbirka SRS 2016 bo uporabnikom prijaznejša, saj so sedaj vsa pravila računovodenja zapisana v tej zbirki.  Standardi, ki pri zunanjem poročanju niso obvezni, niso več del zbirke SRS 2016.  Preimenovali so se v pravila skrbnega računovodenja – PSR 2016.

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki želijo na zgledih spoznati spremembe. Poleg spremenjenih standardov, ki obravnavajo posamezne gospodarske kategorije, bosta predstavljena  dva nova standarda, ki obravnavata slabitev sredstev ter pošteno vrednost. Predstavili bomo tudi davčni vidik prehoda na SRS 2016.

 

Later Event: December 11
Koktajl sprememb 2016