Back to All Events

Nova računovodska ureditev najemov - davčna in računovodska obravnava

 • Hiša kulinarike in turizma 30 Glavni trg 8000 Novo mesto (map)
ILU_BN_NAJEMI.jpg

CENA: 100 EUR za člane DRFR Novo Mesto

Uporabniki zbirke slovenskih računovodskih standardov (SRS) so bili soočeni z obvezno uporabo spremenjenih standardov o najemih za leto 2019 le dva tedna pred zaključkom poslovnega leta 2018.

Medtem, ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga urejajo obstoječi standardi o najemih, pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih bo v bodoče obstajal en sam model računovodenja, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se bo »preselila« v bilanco stanja – razen kratkoročnih najemov in najemov manjših vrednosti. Naloga računovodij je, da besedila iz najemnih pogodb spremenijo v številke. In te zneske je treba izračunati.

V praksi se že pojavljajo številna vprašanja, na katere bomo na seminarju odgovorili. Del vprašanj je povezan s samim razumevanjem zahtev standardov. Opredeliti se je treba do pogodb – najem ali storitev, določiti trajanje najema in diskontno stopnjo. Sledijo pa jim vprašanja povezana z dnevnim delom računovodij. Od tega kako prilagoditi kontni načrt do tega ali je uporaba EXCEL tabel sprejemljiva za spremljanje najemov ali pa bo treba izbrati novo programsko opremo. In povsem na koncu vprašanja povezana z davki – tako DDV kot DDPO.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Vabimo predvsem pripravljavce računovodskih izkazov, ki bodo v praksi morali poskrbeti za nabor vseh potrebnih podatkov za prehod na novo ureditev. Seveda pa je seminar namenjen tudi vsem analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Obsežna priloga z zgledi knjiženj

 • Spoznali boste razlike med zbirko SRS in MSRP 16

 • Predavateljici boste lahko zastavili vprašanje tudi po zaključku seminarja

 • S seboj boste vzeli dokument s primerjalnim prikazom sprememb SRS po členih

 • Skupaj bomo pregledali izračune obveznosti iz najema in pravice do uporabe (uporaba EXCEL finančnih funkcij)

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • Kdaj govorimo o najemih in kdaj o storitvah

 • Opredelitev izrazov

 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16 ter zbirko SRS  - priloga s primerjavo

 • Izjeme v zbirki SRS in Zakonu o računovodstvu (javni sektor)

 • Računovodenje pri najemodajalcih

  • Poslovni najem

  • Finančni najem

  • Trgovci in proizvajalci kot najemodajalci

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • Računovodenje pri najemnikih

  • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti –  DDV obravnava

  • Kasnejše merjenje

  • Sprememba najema

  • Prekinitev najemov

 • Prodaja in povratni najem

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • Dilema v praksi: EXCEL tabele ali posebne programske rešitve

 • Prehod na MSRP 16 IN SRS

  • Nabor podatkov

  • Izbira računovodske usmeritve

  • Razkritja ob prehodu na primeru slovenskih podjetij (Petrol, Mercator)

 • Redna razkritja v letnih poročilih

PRIJAVE

Za udeležbo na seminarju se je potrebno predhodno prijaviti na elektronski naslov DRFR Novo Mesto: drustvo.racunovodij.nm@siol.net