Back to All Events

miniWebinar NAJEMI: razkritja v letnih poročilih na primeru treh slovenskih podjetij

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

V letnih poročilih za leto 2018 so morala podjetja razkriti informacije o vplivu spremenjene ureditve računovodenja najemov. To velja tako za uporabnike zbirke SRS kot MSRP. Izbrali smo javno objavljena letna poročila treh slovenskih podjetij - Petrol, Mercator in Gorenje, ki so razkrila učinke na bilanco stanja ob prehodu na MSRP 16 in na poslovni izid v letu 2019.

KORISTI ZA UDELEŽENCE

  • Seznanili se boste z obliko in vsebino obveznih razkritij povezanih z najemi,

  • samo prijavljenim bo na voljo dostop do posnetka,

  • po elektronski pošti vam bomo poslali izvlečke iz predstavljenih letnih poročil (strani povezane z najemi).

PROGRAM

  • Podlage za obvezna razkritja v zbirki SRS in MSRP,

  • možni načini prehoda na novo ureditev najema in vpliv na davčno osnovo,

  • pregled razkritij v letnih poročilih izbranih podjetij,

  • vpliv na bilanco stanja 1.1.2019,

  • vpliv na izkaz uspeha 2019.

PRIJAVA

Vsi prijavljeni boste po izvedenem spletnem seminarju na svoj elektronski naslov prejeli tudi povezavo do posnetka.