Back to All Events

Spremembe SRS in MSRP v letu 2019

  • GZS Dimičeva ulica 1000 Ljubljana Slovenia (map)
ILU_BN_SEMINARJI.png

Cena: 150 € + DDV (za naročnike e-Paketa brezplačno)

24. avgusta 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki. Predlogi sprememb zaradi uskladitve zbirke SRS s spremenjenim načinom računovodenja najemov so bili 11.6.2018 dani v javno razpravo, ki se je iztekla 4. septembra 2018.

Zanimivo pa je, da je v javno razpravo dano tudi Pojasnilo k SRS 11, ki obravnava kriptovalute. Tudi ta javna razpravo se je iztekla 4 septembra 2018.

Še vedno pa ni predvidenih kakšnih večjih sprememb na področju finančnih instrumentov– torej uskladitve z MSRP 9 – Finančni instrumenti. Morda pride še kaj jeseni.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

Program

9.00 – 10.30

SRS 15 (2019) Prihodki

  • Primerjava SRS 15 (2019) in SRS 15 (2016)

  • Osnovne definicije iz: standarda: kupec, pogodba, izvršitvena obveza, samostojna prodajna cena, ..

  • Prikaz razlik med SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019)

  • Predlog pojasnila o kripotvalutah

  • Spremembe pri finančnih instrumentih

10.30 – 10:45 Odmor s pogostitvijo

10.45 – 12.15

Predlogi sprememb SRS v povezavi z najemi (lizingi)

  • Kdaj govorimo o najemih

  • Prikaz razlik med MRS 17 in SRS (2016) in MSRP 16

  • Katerih področij predlog sprememb SRS ne obravnava

Kdo bo z vami

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. V svojih člankih na enostaven način predstavlja sprembe na področju računovodenja.

S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja seminarja Tax-Fin-Lex.