Back to All Events

miniWebinar: Prehod na nov način računovodenja (SRS 1 in MSRP 16)

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

Računovodenje najemov v okviru zbirke MSRP in SRS je doživelo temeljito prenovo. Vsaj za najemnike lahko rečemo, da nikoli ne bo več tako, kot je bilo. Bilo pa je tako, da obveznosti iz poslovnih najemov niso bile vključene v bilanco stanja. Večina najemov pripoznana v bilanci stanja – kar pomeni, da bodo podjetja na aktivni strani izkazovala pravico do uporabe sredstva in na pasivni strani obveznosti iz najemov.

POGLEDALI SI BOMO

  • možnosti prehoda

  • prikaz prehoda na zgledih - v številkah

  • primerjava prehodov

PRIJAVA