Back to All Events

Nova ureditev najemov: MSRP 16 (Najemi) in spremembe SRS

 • CPU Kardeljeva ploščad 27a Ljubljana, Ljubljana, 1000 Slovenia (map)
ILU_BN_MSRP_16.png

CENA: 220 EUR + DDV

Standard MSRP 16 – Najemi je bil sprejet v EU 31. 10. 2017 in dopušča zgodnejšo uporabo. Torej ga slovenska podjetja, ki uporabljajo zbirko MSRP, lahko uporabijo prvič že v letu 2018. Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 22.10.2018 sprejel spremembe SRS 2016. Iz dokumenta, v katerem so označeni členi, ki se spreminjajo, je razvidno, da bodo rešitve iz MSRP 16 vključene tudi v zbirko SRS, in jih organizacije začnejo uporabljati že 1.1.2019.

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih bo obstajal en sam model, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se bo »preselila« v bilanco stanja – razen kratkotrajnih najemov in najemov manjših vrednosti.

Spremembe standarda, bodo prav gotovo zahtevale tudi spremembe na področju davčne zakonodaje. Spregovorili bomo o vedno aktualnih vprašanjih z vidika trenutne ureditve (olajšave za investiranje, prekinitev najema, prodaja in povratni najem, kasnejša vlaganja, …) in nakazali možne rešitve v prihodnosti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Vabimo predvsem pripravljavce računovodskih izkazov, ki bodo v praksi morali poskrbeti za nabor vseh potrebnih podatkov za prehod na novo ureditev. Seveda pa je seminar namenjen tudi vsem analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov. Še posebej vabimo zaposlene v lizing hišah, saj morajo poznati potrebe po podatkih, ki jih bodo njihove stranke potrebovale ob prehodu na nov standard ter informatike, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo – tako pri najemnikih kot najemodajalcih.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami

 • Predstavitev novosti na številnih zgledih

 • Odgovori na konkretna vprašanja – analize konkretnih pogodb

 • Odstopanja SRS 1 od MSRP 16

 • Predavateljica z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • Kdaj govorimo o najemih

 • Opredelitev izrazov

 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16 ter SRS 1

 • Računovodenje pri najemodajalcih 

  • Poslovni najem

  • Finančni najem

  • Trgovci in proizvajalci kot najemodajalci

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • Računovodenje pri najemnikih

  • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti

  • Kasnejše merjenje

 • Sprememba najema

 • Prodaja in povratni najem

 • Prekinitev najemov

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • Prehod na MSRP 16 IN SRS 1

  • Nabor podatkov

  • Izbira računovodske usmeritve

  • Razkritja ob prehodu

 • Redna razkritja v letnih poročilih

 • Razprava o vprašanjih udeležencev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja delavnice, družbo Tax-Fin-Lex.