Back to All Events

miniWebinar: Kaj je najem in izračun obveznosti iz najema

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

Računovodenje najemov v okviru zbirke MSRP je doživelo temeljito prenovo (pri zbirki SRS čakamo na potrditev Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo). Vsaj za najemnike lahko rečemo, da nikoli ne bo več tako, kot je bilo. Večina najemov bo pripoznana v bilanci stanja – kar pomeni, da bodo podjetja na aktivni strani izkazovala pravico do uporabe sredstva in na pasivni strani obveznosti iz najemov.

POGLEDALI SI BOMO

  • definicijo najema po MSRP 16 oziroma SRS 1

  • kaj upoštevamo pri izračunu sedanje obveznosti iz najema

  • prikaz zgleda izračuna sedanje obveznosti iz najema

PRIJAVA