Back to All Events

miniWebinar: Primerjava SRS 15 (2016/2019) - Prihodki

ILU_BN_WEBINAR.png

CENA: brezplačno

V Uradnem listu RS je bil 24. avgusta 2018 objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki. Vzrok za objavo novega standarda je uskladitev z zbirko MSRP, in sicer s standardom MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci.

SRS 15 (2019) še vedno obravnava vse prihodke: iz poslovanja, iz financiranja in druge prihodke.Kakor prej že nekateri drugi standardi tudi SRS 15 (2019) prinaša poenostavitev za organizacije, ki po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, veljajo za mikro in majhne družbe. Tako jim ne bo potrebno ločevati sestavin pogodbe. To pomeni, da poenostavljena rešitev velja za družbe, ne pa morda tudi za druge uporabnike, ki jih urejajo drugi zakoni (na primer društva).

POGLEDALI SI BOMO

  • primerjavo členov SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019) – Prihodki

  • nove pojme, ki jih uvaja standard

PRIJAVA