Back to All Events

WEBINAR: Nov standard MSRP 16 (Najemi) - davčni in računovodski vidik

CENA: 79 EUR + DDV

MSRP 16 – Najemi je bil sprejet v EU 31.10.2017. Čeprav je njegova uporaba obvezna od 1.1.2019, pa dopušča tudi zgodnejšo uporabo. Torej ni ovir, da ga slovenska podjetja ne bi uporabljala že v letu 2018.

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno.

Pričakujemo pa tudi spremembe zbirke SRS, saj le-ta ne sme biti v nasprotju z zbirko MSRP. 

V kolikor bodo sprejete spremembe SRS odstopale od rešitev v zbirki MSRP, bomo za udeležence tega webinarja brezplačno razpisali še en termin, v katerem bomo po objavi sprememb SRS predstavili razlike.

Vsekakor pa bo dovolj časa za vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite že ob prijavi, na samem seminarju in tudi po njem.

 

Nov standard MSRP 16 - Najemi
računovodski in davčni vidik


Obstoječe rešitve

  • Kdaj govorimo o najemih
  • Opredelitev izrazov
  • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16

Računovodenje pri najemodajalcih

  • Poslovni najem
  • Finančni najem
  • Razkritja


15-minutni odmorRačunovodenje pri najemnikih

  • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
  • Kasnejše merjenje
  • Razkritja

Prodaja in povratni najem


Prehod na MSRP 16