Back to All Events

BREZPLAČEN webinar: POŠTENA VREDNOST SREDSTEV V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

CENA: BREZPLAČNO

Kaj je poštena vrednost?

Ali ste res pripravljeni plačati več kot je nekaj vredno? Ali ste pripravljeni prodati pod ceno? 
Enako velja za vrednotenje sredstev v računovodskih izkazih. Poštena cena je taka, kot bi jo prejeli za prodajo sredstva ali jo plačali v redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja.
Kako to ugotoviti? Kako to zapisati v bilance? Odgovore bomo poiskali na webinarju, kjer vam bomo predstavili, ali je poštena vrednost sredstva za računovodske namene res tisto, kar mislite, da je in kako jo pravilno ugotoviti.

Kaj boste izvedeli?

1. DEFINICIJA POŠTENE VREDNOSTI ZA RAČUNOVODSKE NAMENE

2. KATERI STANDARDI DOPUŠČAJO, ALI ZAHTEVAJO MERJENJE PO POŠTENI VREDNOSTI:

  • neopredmetena sredstva – samo MSRP
  • opredmetena osnovna sredstva – revalorizacija v SRS samo za zemljišča in zgradbe;
  • naložbene nepremičnine;
  • finančne naložbe v kapital – posebnosti pri družbah v skupini.

3. POSEBNOSTI VREDNOTENJA PRI POSLOVNIH KOMBINACIJAH

Kdo bo z vami?

Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o. Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij, združenih s klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

Earlier Event: September 7
Odloženi davki
Later Event: September 21
Prehod na MSRP