Back to All Events

3. ponovitev - MSRP 9: Finančni instrumenti

 • GZS, dvorana E - parkiranje je brezplačno Dimičeva ulica 13 1000 Ljubljana (map)
ILU_BN_MSRP_v2.png

CENA: 190 EUR + DDV

S 1. januarjem 2018 začne veljati popolnoma nov standard (MSRP 9 – Finančni instrumenti, ki bo nadomestil MRS 39). Standard je tudi že sprejet v Evropski uniji, zahteva pa delno retrospektivno implementacijo, kar pomeni, da bo treba prilagoditi otvoritev na prvi dan veljave, ki je prikazan v računovodskih izkazih. Torej v večini primerov ga bo treba implementirati na dan 1. januar 2018.

Spremembe, ki jih prinaša in uvaja novi standard MRSP 9 – Finančni instrumenti, bodo pomembno vplivale na računovodske izkaze družb. Novi standard opredeljuje novosti predvsem pri razvrščanju in merjenju finančnih naložb, slabitvah in računovodskem evidentiranju varovanja pred tveganji. Zaradi implementacije na dan 1.1.2018 pa bo treba pripraviti veliko enkratnih razkritji, saj bo zaključna bilanca stanja na dan 31.12.2017 bistveno drugačna od otvoritvene na dan 1.1.2018 (razen če bo pripravljavec izbral možnost popolne retrospektivne metode).

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami
 • Diskusija kaj vseeno je treba narediti pri poenostavljenem modelu slabitve
 • Predstavitev kompleksnega na razumljiv način
 • Interaktivna komunikacija s predavateljema in odgovori na konkretna vprašanja
 • Predavatelj z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP v finančnih kot nefinančnih družbah

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • MSRP 9 – Primerjava z MRS 39 – kaj je isto in kaj drugače
 • MSRP 9 – Pripoznanje in odprava pripoznanja in vgrajeni instrumenti
 • MSRP 9 – Razvrščanje in merjenje
  • Poslovni model
  • SPPI test

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • MSRP 9 – Slabitve – pričakovane izgube in 3 stopenjski model
 • MSRP 9 – Merjenje pričakovanih izgub na delujočih in nedelujočih sredstvih
 • MSRP 9 – Poenostavljen model slabitve – kako vključiti oceno prihodnosti

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • MSRP 9 – Varovanje pred tveganji
 • MSRP 9 – Možnosti pri prehodu
 • MSRP 9 – Razkritja ob prehodu

KDO BO Z VAMI

Simon Kolenc FCCA, CFA je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Sedaj svoje izkušnje in znanje uporablja za pomoč ostalim, kot samostojni svetovalec in predavatelj.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja delavnice, družbo Tax-Fin-Lex.