Back to All Events

3. ponovitev - Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun

 • CPU - parkiranje brezplačno Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)
ILU_BN_DDPO.jpg

CENA: 190 EUR + DDV

Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun (tako za SRS kot MSRP uporabnike)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) doživlja stalne spremembe in s 1. januarjem 2018 bomo uporabljali že 23. verzijo tega zakona. Čeprav zadnje spremembe niso posegle v zasnovo zakona, se v praksi porajajo številna vprašanja. Veliko jih je povezanih tudi s pravili računovodenja, ki so se za uporabnike zbirke SRS spremenila v letu 2016 in zaradi novih MSRP, ki se začnejo uporabljati v letu 2018.

Računovodsko evidentiranje dogodkov je pomembno tudi za sestavitev davčnih obračunov v prihodnjih obdobjih, saj obstajajo številne razlike med obravnavo prihodkov in odhodkov za poslovne namene in za davčne namene. Prav zato je seminar razdeljen v dva vsebinska sklopa - računovodski in davčni, ki pa se bosta pri izvajanju prepletala. Predavateljici sta izbrali teme, na katere na svojem strokovnem področju največkrat odgovarjata.

V zadnjem delu seminarja bo dovolj časa za vprašanja udeležencev in po končanem seminarju za tiste, ki ste začetniki v stroki. V kolikor imate bolj zahtevno vprašanje ga v pisni obliki pošljite že pred izvedbo seminarja.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki ste v podjetjih ali skupinah podjetij zadolženi za sestavitev davčnega obračun davka od dohodkov pravnih oseb – tudi tistim, ki boste ta obračun sestavljali prvič. Slednjim bomo namenili čas še po zaključku seminarja.

PROGRAM

9.00 – 10.30

Spremenjena pravila računovodenja (Silva Koritnik Rakela)

 • Prehod na spremenjene računovodske standarde
 • Popravki napak iz prejšnjih obdobij
 • Spremembe SRS iz leta 2016 in problemi v praksi (dobro ime, osnovna sredstva, finančne naložbe, rezervacije,…)
 • Spremembe MSRP v letu 2018 in 2019 - finančni instrumenti, prihodki in najemi

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

Pomembna področja obračuna DDPO (mag. Barbara Guzina)

 • Poslovanje s povezanimi osebami z davčnega vidika
 • Davčni odtegljaj in odbitek tujega davka
 • Uporaba mednarodnih pogodb in EU Direktiv za znižanje davčnega bremena

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

Davčni obračun od postavke do postavke (mag. Barbara Guzina in Silva Koritnik Rakela)

 • Pregled posameznih postavk prihodkov in odhodkov
 • Povečanja in zmanjšanja davčne osnove
 • Davčne olajšave
 • Izračun davčne obveznosti obdobja in akontacije
 • Izračun in pripoznavanje odloženih davkov na zgledu (delovni zvezek z rešitvami bo posredovan v elektronski obliki)

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

mag. Barbara Guzina, partnerica in davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje, d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju davčnega svetovanja. Izkušnje si je pridobila predvsem kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja delavnice, družbo Tax-Fin-Lex.

Later Event: November 21
Blockchain - vse od A do Ž