Back to All Events

WEBINAR: Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih

NOVELA ZGD-1I IN SRS 2016 S POUDARKOM NA MIKRO IN MAJHNIH PODJETJIH

CENA: BREZPLAČNO

ZAKAJ TA SEMINAR

Novela ZGD-1I je sprejeta, prav tako sta bila še pred njeno objavo, že 2. julija 2015 na spletni strani slovenskega inštituta za revizijo objavljena Osnutek SRS 2016 in Pravila skrbnega računovodenja.

SRS 2016 bodo zares slovenski standardi saj ne bodo več povezani z zbirko mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), čeprava v delu, ko Direktiva 2013/34 oziroma ZGD-1 ne določa drugače, sledijo pravilom računovodenja MSRP.

Želimo opozoriti na rok za javno razpravo, ki se izteče 2. oktobra 2015. SRS 2016 so pisani predvsem za posamične računovodske izkaze mikro, malih in srednjih podjetij in poenostavljajo pravila računovodenja. Ker bo glede na strukturo podjetij v Sloveniji – SRS 2016 uporablja izraz organizacije - uporabljala to zbirko večina podjetij, je tematika zanimiva za najširšo strokovno javnost.

VSEBINA

IZBRANE SPREMEMBE ZGD-1

  • Velikostna merila za razvrstitev družb
  • Poseben režim poročanja za mikro družbe (70.a člen ZGD-1)
  • Posojila družbenikom
  • Nov izračun bilančnega dobička
  • Konsolidacija le še za velike skupine
  • Kaj so Pravila skrbnega računovodenja

OSNUTEK SRS 2016

  • Kaj se spreminja glede na SRS 2006
  • Kako bo urejen prehod na SRS 2016
  • Davčni vidik prehoda

KDO NAJ SE UDELEŽI SEMINARJA

Na spletni seminar vabimo vse, ki se pojavljate v vlogi svetovalcev. Seminar je aktualen tudi za računovodje, davčnike, finančnike, pravnike, poslovodje in tiste, ki jih spremembe zadevajo. Računovodja je po svoji funkciji svetovalec poslovodstvu in mora pravočasno opozoriti na učinke prehoda na SRS 2016. Čeprav bomo govorili o spremembah ZGD-1, ki so posledica nove računovodske direktive, pa je tema gotovo zanimiva tudi za pravnike. Brez kotizacije vabimo na spletni seminar vse naročnike portala FinD-INFO in IUS-INFO ter naročnike Pravne prakse.

OPOZORILO: PRIJAVO ODDAJTE ČIMPREJ, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO

Čeprav nismo v fizični predavalnici je število virtualnih sedežev omejeno – na voljo jih je samo 100, stojišč pa žal ni. 

Posnetek webinarja in članek si lahko ogledate tukaj.

 

Later Event: August 28
Računovodstvo za pravnike